Berušky jsou pro nejmenší děti, těch je zde 21. Sluníček je 24, to jsou děti do 4,5 let, a nejstarších Soviček tam mají 24. Třídy jsou vybaveny krásným dětským nábytkem, hrací kouty pro tvořivé hry a dostatek hraček pro podporu rozvíjení dětí ve všech oblastech.

Vlastní školní vzdělávací program mateřinky je nazvaný Botičky aneb kam nás cesta zavede. K dětem je přistupováno individuálně. Snaží se prohlubovat vzájemnou důvěru, rozvíjet toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, solidaritu, podporu a vzájemnou pomoc dětí. S rodičů, škola aktivně podporuje charitativní činnost dětí.

Každoročně se koná sbírka hraček pro dětský domov a rok od roku je před Vánoci připraveno více hraček, které potěší jiné děti.

Dále mají děti možnost kreativně trávit čas i v zájmových činnostech - kroužek angličtiny, hra na flétnu, tanečky a jógu.

Připravují vánoční akademii pro rodiče, zúčastňují se výstav s pracemi dětí a různých výtvarných soutěží. Nejstarší děti vystupují na Vítání občánků a při oslavách Klubu seniorů.

Pravidelně je zařazováno divadelní nebo hudební představení. Pro předškoláky jsou připraveny kurzy jako grafomotorika, matematická představivost.

Za týden si představíme děti z Mateřské školy v Litni. V tištěném vydání Berounského deníku však již ve středu 10. dubna 2019!