Ve větším domě v Bubenické ulici je pak zbytek mateřské školky. Tam jsou zbylé dvě třídy Modrásci a Žluťásci. Modrásci jsou ty nejstarší děti, předškoláci. Do třídy Žluťásků pak chodí především ti nejmenší, kteří v mateřince začínají.

Tato budova je hlavní budovou školky a to je vidět hned na první pohled - bílou fasádu má celou pomalovanou hrdiny z večerníčků. Při ranním příchodu do mateřinky tak na děti z trávy kouká třeba pohádkový Krteček, jeho kamarád Zajíc nebo hejno motýlků. Dům je navíc obklopen i větší zahradou, a tak mají místní žáčci možnost pobytu venku.

V hostomické školce se děti učí v pohodové atmosféře, v jistotě a především v bezpečí a také se učí, že je důležité vážit si opravdových hodnot. Vzhledem k tomu, že jsou ve třídách smíchány starší děti s mladšími, které si spolu také hrají, naučí se žáčci ve školce vycházet se svými vrstevníky. Samozřejmě, že děti ve školce dostávají i spoustu času a prostoru pro hraní.

Příště si představíme děti z MŠ v Kublově. V tištěném vydání Berounského deníku však už ve středu 26. června 2019!

Eliška Votrubová