Rada města s tím souhlasí a podpisem objednávky záložního sporáku pověřila starostu Zdic Antonína Sklenáře.

Současně s pořízením záložního plynového sporáku rada města Zdice souhlasí s návrhem na rozpočtové  opatření číslo 8 roku 2016, a to na zvýšení příspěvku Mateřské školy v Zahradní ulici ve výši padesáti tisíc korun. Rada města doporučila zastupitelstvu města Zdice, aby toto opatření schválilo, a to jí vyhovělo.

S výstavbou Mateřské školy v Zahradní ulici ve Zdicích město začalo v roce 2014 a dokončilo ji v roce 2015. Nová mateřinka stála celkem 13,7 milionu korun. Město na ni získalo dotaci od Středočeského kraje v částce 10 milionů korun.

Mateřská škola má dvě třídy celkem pro 56 dětí.  Touto stavbou se městu podařilo vyřešit problémy s nedostatkem míst v předškolních zařízení. Do školky chodí děti ze Zdic, ale i z Černína a okolních obcí.