Mateřská škola Hořovice řeší nedostatek prostor, které v současném stavu neodpovídají stanoveným požadavkům. Hořovickou mateřskou školu navštěvuje dvě stě dětí, což představuje šedesát dva dětí nadstav. Situaci ztěžuje fakt, že budovu ve Větrné ulici v Hořovicích vlastní ministerstvo školství. „Máme víc dětí na metr čtvereční, než připouští norma. Tento nedostatek je výrazný, v celkovém počtu dětí přesahujeme povolený stav o třetinu,“ informoval starosta Hořovic Luboš Čížek a dodal, že se jedná o dvě až tři potřebné třídy navíc.

Město jedná o převodu objektu

Chybějící prostory by se daly vyřešit nástavbou na stávající budově. O dotace na tyto úpravy může však město Hořovice požádat v případě, že se stane majitelem objektu mateřinky. „Abychom mohli zrealizovat nástavbu školky, požádali jsme letos v březnu o bezúplatný převod na město. Nástavbou bychom získali tři až pět tříd,“ řekl Čížek a dodal, že poslední informace, kterou městský úřad obdržel, je, že se ministerští úředníci rozhodli budovu hořovické mateřské školy městskému úřadu prodat. S tím však zastupitelsto Hořovic nesouhlasí a jednání o převodu objektu mateřské školy pokračují. „Nedovedu si představit jinou věc, která by byla víc v obecném zájmu, než je převod mateřské školy z ministerstva školství na město,“ dodává starosta Hořovic.

Nutné úpravy začnou už letos

Vyjádření ministerstva školství k žádosti Městského úřadu Hořovice o bezúplatném převodu budovy školky zatím nedorazilo. „Jsme pod tlakem, který s nedostatkem potřebného místa ve školce nastal. Rada městského úřadu projednala a přijala minimalistickou variantu, která by se za dobrých okolností mohla realizovat ještě v letošním roce,“ líčí Čížek, podle kterého se situace prozatím vyřeší úpravou sociálního zařízení. „Abychom částečně splnili normy, přistavíme pro děti chybějící toalety,“ doplňuje Luboš Čížek. Tyto úpravy budou hrazeny plně z rozpočtu města.

Projekt nástavby je připraven

Pokud by se v letošním roce stala budova školky majetkem města Hořovice, příští rok by bylo možné sehnat z dotačních fondů finanční prostředky na její úpravu. Město je na nástavbu budovy mateřské školy připraveno. Projekt na úpravu objektu je hotový. Jeho nevýhodou však je, že pochází už z roku 2001. Aby mohlo město tuto dokumentaci k úpravě školky využít, bude nutné přepočítat údaje k současným cenám stavebních prací a materiálů.