Přímo v Berouně využily možnosti požádat o dotaci všechny čtyři základní školy, čtyři mateřinky, jedna lesní školka a dvě umělecké školy. „Základní škola na Wagnerově náměstí využije přidělenou finanční podporu ve výši 2,5 milionu korun na uspořádání projektových dnů či zavedení informačních a komunikačních technologií,“ řekla Jitka Soukupová, mluvčí berounské radnice.

Základní umělecká škola Václava Talicha získala 1,2 milionu korun a použije je na další vzdělávání pedagogů, ale i tandemovou výuku, projektový den a komunitně osvětová setkávání. Tím to ale nekončí: 344 tisíc korun pomůže Lesní mateřské škole Studánka na zajištění školního asistenta, sociálního pedagoga a zavedení nových metod ve vzdělávání předškolních dětí. Řada dalších škol v regionu ještě na výsledky čeká.

Základní škola a mateřská škola Králův Dvůr získala také dotaci: více jak 1,6 milionu korun. „Prostřednictvím projektu se nám podařilo pro naši školu získat už několik milionů korun. Díky finančním prostředkům ze Šablon můžeme pro žáky naší základní i mateřské školy zajistit lepší vzdělávací podmínky,“ vysvětlil ředitel Základní školy a mateřské školy Králův Dvůr Evžen Krob.

Z dotace, kterou škole poskytne ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, platí například asistenty, speciálního pedagoga na základní škole, který v rámci poradenského školního zařízení pomáhá s výukovými problémy dětí a s jejich nápravou, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. „Také rozvíjíme výuku dětí v logických kroužcích. Z dotace také škola podporuje klub, v jehož rámci zajišťuje zajímavé akce pro školáky, a to zejména z družiny,“ popsal ředitel.

Ale tím výčet aktivit, které králodvorské škole projekt Šablony umožňuje, nekončí. „V mateřské škole realizujeme vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogické práce z jiných škol, projektové dny, spolupráci rodičů dětí s mateřskou školou a další. Šablony hodnotíme jako výborný projekt,“ dodal ředitel školy.

Celkem by se tak díky Šablonám mohlo do škol na Berounsku přijít kolem 20 milionů korun, dodalo vedení berounské radnice.