V místních školách se zápis do prvních tříd už tradičně konal vždy začátkem února, kvůli novele školského zákona č. 561/2004 Sb byl ale posunut o dva měsíce stejně jako v Základní škole Zdice. Zde se zápis do první třídy uskuteční 6. a 7. dubna od 13.30 do 17.00 hod. Nově musí školy zápis uskutečnit v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Také čtěte: Botanik Václav Laňka: Stavba ekocentra je zbytečná

Děti by měly znát řadu písniček i básniček. Kromě toho by jim nemělo dělat problém zavázat tkaničky, házet a chytat míč, používat správně příbor nebo se umět obléct. „Děti by už u zápisu měly umět mluvit ve větách, umět vyprávět, nešišlat a správně užívat čísla, tvary, slova i předložky. Neměl by pro ně být problém zacházet s tužkou, správně ji držet či namalovat obrázek. Vyžadujeme i rozpoznávání barev, základních číslic a umět namalovat základní geometrické obrazce," vysvětlila třídní učitelka z první třídy berounské základní školy.

Dítě by stejně tak mělo zvládnout malý nákup v obchodě nebo vyřídit telefonický vzkaz a mělo by zvládat odloučení od rodičů.

Má-li s těmito základními požadavky problém a není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně školní docházce vyspělé, mohou rodiče písemně požádat ředitele školy o její odklad. Ten ho odloží o jeden rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Nepřehlédněte: Zastupitelé v březnu rozhodnou o Kauflandu

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. „S manželem jsme této možnosti využili, protože naše Evička byla loni ještě velmi hravá a roztěkaná. Letos už je na první třídu připravená," uvedla Katka Marhoulová z Králova Dvora.