Průjezdné jsou již všechny silnice v obci, některé však se zvýšenou opatrností. Stavba vodovodu komunikace poškodila a k jejich konečné úpravě obec přistoupí až v příštím roce.

Nyní musí řidiči počítat s tím, že silnici pokrývá drobný štěrk. „Nový povrch uděláme až na jaře příštího roku. Samozřejmě by jsme mohli asfaltem pokrýt výkopy, ale kvalitě by to nepřispělo. Silnice si musí po stavebních úpravách takzvaně sednout," upozornil starosta Bykoše Jan Pužík.
Stavba bykošského vodovodu byla zahájená v roce 2006 a byla rozdělená do tří etap.