Prvenství získala prezentace zámeckého resortu v městysu Loučeň na Nymbursku; městysu Karlštejn v berounském okrese pak patří druhé místo v kategorii měst a obcí. V pondělí 21. prosince na to upozornil středočeský krajský úřad.

Na vyhlášení výsledků došlo již 9. prosince v rámci on-line přenosů konference ISSS 2020 – a současně byly v Praze předány ceny. Postarali se to to poslanec Jakub Janda (ODS), z minulosti známý i jako úspěšný skokan na lyžích, a generální ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. Shodně zdůraznili, že webové prezentace mají pro oblast cestovního ruchu značný význam – a ten ještě roste za současné nelehké situace spojené s dopady koronaviru.

„Středočeským vítězům celostátního kola soutěže Zlatý erb za nejlepší turistickou prezentaci blahopřejeme,“ uvedla v pondělí hejtmanka Petra Pecková (za STAN). „Soutěž Zlatý erb pomáhá k rozvoji a ke sdílení dobré praxe v oblasti webových stránek a elektronických služeb, proto ji jako kraj dlouhodobě podporujeme,“ konstatovala.

Připojil se i radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jan Jakob (Spojenci-TOP 09). Vyslovil uznání všem účastníkům soutěže Zlatý erb, jejichž úsilí svědčí o snaze po zlepšování. „Kvalita webových stránek v oblasti kultury a cestovního ruchu je velice důležitá a jejich význam neustále roste,“ odkázal i on jak na celkové trendy vývoje, tak na význam webových prezentací v nynější koronavirové době.