Loni byla hlásnotřebaňská náves rozkopaná, stavěla se kanalizace, a tak se populární „trubači" nekonali.


O to bohatší program připravili organizátoři 
na letošek. 

"Slavnosti zahájí ve 14.30 staropražská kapela Třehusk. Před prvními fanfárami trubačů ještě v 15.00 zkříží meče šermíři ze skupiny Fuente Ovejuna. V 15.15 ohlásí Karlštejnští pozounéři příchod rychtáře a v 15.25 královského průvodu v čele s Otcem vlasti Karlem IV. Na jeho počest pak vystoupí nejen šermíři, ale také muzikanti ze skupiny Traxleři a Trio trubačů, zdravici přednesou Holky v rozpuku," přiblížil program za pořadatele Miloslav Frýdl. 

Po odchodu císaře se pak od 17.00 bude konat populární soutěž O nejlepšího zpěváka písně Hlásná Třebaň je krásná. Ve večerní části pak diváky pobaví písničkářka Jana Rychterová, zpěváci Michaela Nosková i Karel Bláha a country skupina Brzdaři.