Probační a mediační služba se zaměřuje mimo jiné na zprostředkování řešení následků trestné činnosti. Její pracovníci usilují o nápravu pachatelů a snaží se je motivovat k odpovědnosti za jejich jednání a k řešení způsobených škod. Jedním z trestů, jejichž výkon Probační a mediační služba zprostředkovává, jsou obecně prospěšné práce, které jsou ukládány soudem za celou škálu trestných činů.

„Některé tyto činy, za které jsou uloženy obecně prospěšné práce, se poměrně často opakují. Jedná se o neplacení výživného, krádež, vloupání, ublížení na zdraví, maření výkonu úředního rozhodnutí a tak dále,“ uvedla Eva Krotilová z Probační a mediační služby. Služba svým klientům zajišťuje obecně prospěšné práce u poskytovatelů, kterými jsou nejčastěji obecní a městské úřady, ale také občanská sdružení jako například Lomikámen či Farní charita Beroun. „Našim klientům se snažíme vybrat práce, které mají význam a které jsou prospěšné veřejnosti. Naším úkolem je ale i kontrola plnění tohoto trestu. Lidé si totiž někdy neuvědomují, že pokud neuposlechnou opakovaných výzev a nenastoupí do práce, hrozí jim vězení,“ řekla Krotilová, podle které existují i klienti, kteří trest svědomitě plní. „Vybavuji si případ, který se týkal dvou mladistvých. Po předchozí hádce mezi nimi došlo k fyzickému napadení, do kterého se zapojil ještě jeden mladík. Postižený utrpěl značná zranění a ti, kteří se na útoku podíleli, dostali trest obecně prospěšných prací. Jeden dostal padesát hodin, které vykonává ve výchovném ústavu, a druhý jich má sto, které si odpracovává u jednoho obecního úřadu, kde například upravuje zeleň,“ uvedla Eva Krotilová.

Lidé, kteří jsou odsouzeni k trestu obecně prospěšných prací, mají většinou smíšené pocity, stejně tak jako šestatřicetiletý muž z Berouna. „Z historie jsem znal jen nucené práce, takže jsem měl obavy, co mě vlastně čeká. Po objasnění věci na Probační a mediační službě už jsem měl ale jasno a obavy zmizely. Cítil jsem, že i když jsem udělal něco špatného, probační úředníci i lidé v organizaci, kde jsem trest vykonával, mi dali možnost ukázat, že to chci napravit a chovali se ke mně hezky,“ vzpomínal muž, jemuž byl trest uložen za řízení pod vlivem alkoholu. „Za obecně prospěšné práce jsem byl nakonec kupodivu rád, protože jsem zůstal na svobodě a udělal kus práce, jejíž výsledky mají pro jiné lidi význam. Uvědomil jsem si, co se všechno mohlo stát, a v budoucnu už to nikdy nehodlám opakovat,“ přiznal.