Skládka poblíž Šebelova statku vznikla už za komunismu. Po revoluci Květoslav Šebela vyzval radnici, ať přestane vozit odpady na jeho parcelu. Skládka ale rostla dál. Nyní město musí vyklidit cca 1600 metrů čtverečních pozemků, které patří zmiňovanému chovateli koní.

O vyklizení pozemků už rozhodl Okresní soud v Berouně v prosinci roku 2014 a tuto část rozsudku potvrdil Krajský soud v Praze v červnu 2016. Město Beroun tak do dvou let od obdržení rozsudku mělo uvedené pozemky vyklidit. Proti tomu podalo v zastoupení právního zástupce Jaroslava Tenkráta dovolání a v červnu letošního roku navrhlo Nejvyššímu soudu ČR odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Nejvyšší soud ČR shledal, že jsou splněny předpoklady pro odložení vyklizení části skládky Lištice a rozhodl, že vyklizení částí pozemků se odkládá do doby nabytí právní moci rozhodnutí o dovolání podané městem Beroun.

Původní dvouletá lhůta vypršela letos. Město Beroun se po celé dva roky od vynesení rozsudku Krajským soudem v Praze snažilo vyřešit všechny legislativní kroky pro vyklizení skládky. Mluví se o 43 tisících tunách odpadků. Bohužel tyto kroky a realizaci vyklizení nebylo možné do stanovené dvouleté lhůty stihnout.

Posprejovaná zeď u fary v Kostelní ulici v Berouně.
Beroun bojuje se sprejery, za jejich nahlášení vyplatí odměnu

I podle závěrů EIA je nutné ještě dopracovat některé body, které jsou nezbytně nutné pro vydání územní rozhodnutí na vyklizení části skládky. „Město Beroun bude po dohodě se svým právním zástupcem konzultovat další postup tak, abychom se ve všech bodech chovali jako řádný hospodář a i nadále vynakládali pouze nezbytně nutné prostředky,“ konstatoval místostarosta Michal Mišina.

Květoslav Šebela se s městem soudí téměř čtvrt století. Šebela požádal město Beroun už začátkem 90. let, aby v rozšiřování skládky nepokračovalo. Tehdejší vedení města prý jeho požadavek ale ignorovalo a až v roce 1996 rozhodl ve prospěch Šebely soud. Poslední vůz s odpadem se na skládce objevil v polovině 90. let.

Soudní pře pokračovala a roky plynuly. Na berounské radnici se mezi tím několikrát vyměnilo vedení. Nakonec soudy daly za pravdu chovateli koní. Město s verdiktem ale nesouhlasilo a podalo novou žalobu. Tvrdilo, že statkářovi pozemky údajně nepatří. A soudní kolotoč se rozjel nanovo.

Mezitím město nabídlo chovateli koní jiné pozemky a finanční vyrovnání, když se práva na likvidaci skládky vzdá. To ale on odmítl. Teď už se verdikt soudu vyvrátit nedá a nové vedení města musí na likvidaci černé skládky na Lištici zajistit potřebné finanční prostředky.

Za celou tu dobu soudních pří bylo Květoslavu Šebelovi přiznáno odškodné 80 tisíc korun. On se původně dožadoval částky ve výši 35 milionů korun.

Centrum Berouna už zdobí nový vánoční strom. Letos je jím smrk z Vančurovy ulice.
OBRAZEM: Husovo náměstí v Berouně zdobí vánoční strom