Ukázalo se, že původní řešení vedení přívodního kabelu bylo poněkud nešťastně uděláno – odkrytě pouze v chráničce. „Nepříjemná situace. Ale otázkou zůstává, jak může být ve veřejném prostoru veden silový kabel veřejného osvětlení pouze v ohebné chráničce Kopoflex. Minimálně by měl být v ocelové trubce,“ na Facebooku komentoval původní realizaci zastupitel Martin Veselý. Nyní je osvětlení opraveno tak, že byl kabel s chráničem zapuštěn a zabetonován.

V Loděnicích nepoteče voda
Ve středu 10. března od 8 do 15 hodin nepoteče voda v části obce Jánská v Loděnici. Důvodem přerušení dodávky je údržba vodárenských objektů. Náhradní zásobování není zajištěno a pokud to je nutné, měli by se lidé předzásobit. Jakmile se dodávka obnoví, bude provedena kontrola sítě a její odkalení. Více informací lze získat na telefonním čísle dispečinku 311 747 120, nebo na e-mailu poruchy@vakberoun.cz.

DDM Beroun nabízí spoustu aktivit i přes pokračující pandemii
Dům dětí a mládeže Beroun má sice zákaz osobních aktivit napříč všemi kroužky a akcemi, přesto se v zařízení snaží přinášet stále nové aktivity. „Máme připravené různé možnosti účasti od online přenosů přes webináře či natočená videa. Všechny tyto aktivity jsou průřezem všemi odděleními od keramiky přes vaření, techniku či přírodu až po sport,“ říká ředitelka zařízení Petra Zavadilová. U online ale DDM nezůstává, kdy například připravuje i různorodé cesty plné úkolům které jsou rozmisťovány po Berouně a okolí. Zájemci mohou získat více informací na webových či facebookových stránkách domova mládeže nebo na emailu ddmberoun@ddmberoun.cz.