Její začátek má být situován na konci Kublova, kde má být napojena na stávající místní komunikaci a vést podél silnice vedoucí do Broum a tam má končit před základní školou.

Luštěte na procházce

Berounský dům dětí a mládeže připravil pro děti tajenku k vyluštění při procházce po Naučné stezce z Brdatky do Talichova údolí. „Nevíš co dělat o jarních prázdninách? Vydej se na procházku a vylušti naši tajenku,“ stojí na webových stránkách DDM. Znění tajenky mohou soutěžící posílat na emailovou adresu lustime@ddmberoun.cz. Soutěž trvá pouze do neděle 21. února. Tři vylosované DDM odmění nespecifikovanou odměnou.

Nenechávejte volně pobíhat psy v přírodě

Záchranná stanice živočichů Rokycany, pod kterou spadá i Berounsko vyzývá pejskaře k zamezení volného pohybu jejich miláčků ve volné přírodě. Důvodů je hned několik. „Velice často se v této době v přírodě můžeme setkat s vysíleným živočichem či čerstvě narozeným mládětem. Do záchranných stanic jsou tak často přijímáni jedinci, kteří utrpěli zranění ze setkání se psem. Buďme proto ohleduplní a nepouštějme své psí miláčky z vodítka v přírodě, neboť velice snadno může dojít k poranění či smrti,“ říká Pavel Moulis z rokycanské stanice. Ochranu živočichů a zachování klidu v přírodě předepisuje hned několik zákonů, jako je zákon o myslivosti, zákon o lesích či zákon o ochraně životního prostředí. Ohrožení psa při kontaktu s divokou zvěří může být oboustranné. „Například setkání s divočákem může pro psa také skončit tragicky. Navíc se v poslední době množí případy nákazy psů nebezpečnou a pro psy i smrtí končící Aujeszkyho chorobou. Byli bychom Vám tedy nesmírně vděčni, pokud si uvědomíte nebezpečí, které volným pobíháním psů v přírodě v této době vzniká jak jim, tak i živočichům,“ upozorňuje Moulis.

Chodouň má od pondělka upravené úřední hodiny

Obec Chodouň na svých stránkách zveřejnila upravený provoz obecního úřadu. Úřední hodiny jsou nově od pondělka 15. února vždy v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin. S ohledem na pandemickou situaci úřad preferuje telefonický či elektronický kontakt před osobním. „Dodržujte základní hygienická opatření, noste roušky a používejte dezinfekci. Děkujeme za pochopení a vzájemný respekt,“ prosí radnice občany, pokud už na úřad musí zajít osobně.