Vybraný dodavatel, který tímto vyhrál výběrové řízení, zakázku zhotoví za jeden milion deset tisíc korun bez DPH.

Berounští nově mohou podávat podněty k rozvoji města emailem
Radnice města zřídila emailovou adresu sloužící k podnětům a nápadům veřejnosti, které mají pomoci jak vylepšit život ve městě. Lidé mohou své nápady, připomínky a podněty posílat emailem na adresu podnety@muberoun.cz. Odpovědi si lze poté přečíst na webových stránkách města v sekci Pro občany/Dotazy občanů, kde budou postupně zveřejňovány.