Výjimkou je například jedna osoba u porodu, ohlášené návštěvy otců či jiné osoby ve společném soužití na oddělení šestinedělní, a to mezi 14. – 16. hodinou. U matky smí být ale přítomna vždy jen jedna osoba. U výjimečně povolených návštěv platí, že osoba nesmí mít příznaky respiračního onemocnění.

Jednání zastupitelů? Roušku si vezměte raději s sebou

Musím mít na zasedání zastupitelstva roušku, nebo ne? Tak tuto otázku si pokládají zejména tam, kde jsou zasedání hojně navštěvovaná a nebo se chystá projednávání konfliktního tématu. Podle Svazu měst a obcí České republiky se bez roušky obejdou zastupitelé, pokud se jejich jednání nekoná ve vnitřních prostorech – jednání ve velkokapacitním venkovním stanu chystají například v Králově Dvoře. Roušku nemusí mít zastupitelé a i přítomní občané ani při jednání ve vnitřních prostorech staveb, pokud ovšem není překročen limit stovky osob.