V sobotu bude otevřeno od půl osmé do jedenácti. V neděli zůstane prodejna zavřená celý den. Provozovny se ujal řetězec maloobchodních prodejen ESO-CZ Český obchod, který srdečně zve všechny zákazníky k nákupu.

Dřevo zdarma pro občany Neumětel

Díky údržbě zeleně v katastru obce Neumětely bude k dispozici velké množství dřeva z pokácených stromů. Radnice bude toto dřevo postupně nabízet všem místním obyvatelům, kteří projeví zájem. Práce na údržbě začaly již 13. prosince a budou pokračovat až do 8. února. Všechno dřevo je postupně zpracováno a sváženo na místo nad rybníkem, kde jsou i větve ze stromů štěpkovány. Lidé si dřevo budou moci vyzvednout právě zde.

Obec Chaloupky zveřejnila výši poplatků za svoz odpadu

Radnice v Chaloupkách stanovila a zveřejnila výši poplatků pro letošní rok. Za tuhý komunální odpad letos občané zaplatí 800 korun. Stejná částka spadá na všechny rekreační objekty, včetně těch trvale neobydlených. Poplatek za psa byl stanoven na 120 korun a stejně majitel zaplatí za každého dalšího psa. Bioodpad vyjde letos na 150 korun. Všechny poplatky jsou splatné do letošního 30. června a je možné je zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na účet. V případě neuhrazení poplatku k 1. červenci, se bude dlužná částka dvojnásobit. K 1. říjnu se pak dluh může i dokonce ztrojnásobit, pokud nebude ani k tomuto dni uhrazen. Více informací lze najít na na stránkách obce.

V Běštíně proběhne revize katastru nemovitostí

V Běštíně bude tento rok zahájena revize katastru nemovitostí, která proběhne od 15. března do 31. října. Během této akce budou zaměstnanci úřadu revidovat soulad a přesnost údajů katastru se skutečným stavem terénu. Účast vlastníků pozemků a jiných oprávněných osob není nezbytná. Pouze v případě zjištěných neshod, které bude potřeba opravit, budou tyto osoby vyzvány k projednání stavu se zástupcem úřadu. Neposkytne-li vyzvaná osoba součinnost a zjištěný nesoulad nebude opraven, tato informace bude zveřejněna na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci Nahlížení do katastru.