Úhradu lze provést převodem na účet nebo v hotovosti v pokladně městského úřadu. Podrobnější informace lze zjistit na webových stránkách města, emailu poplatky@kraluv-dvur.cz nebo na telefonu 311 652 021.

V Chýnicích zdražili svoz odpadu
V důsledku dopadů nového zákona o odpadech, který je platný od 1. ledna, zastupitelstvo obce Chýnice schvalilo navýšení ceny odvozu směsného komunálního odpadu a bioodpadu. Odvoz směsného odpadu se zdražuje na 2500 korun za rok za každotýdenní svoz, dvoutýdenní svoz bude nově stát 1250 korun za rok. Jednorázový svoz bude pro tento rok stát 70 korun za jeden odvoz. Zdražení se nevyhnul ani svoz bio odpadu, jehož celoroční cena stoupla na 450 korun za malou popelnici a 550 korun za větší nádobu.

Zastupitelé Mořiny budou jednat ve čtvrtek 21. ledna
Obec Mořina na svých internetových stránkách zveřejnila pozvánku na veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna v zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek je naplánován na 18. hodinu. Na programu bude mimo jiné kontrola usnesení z minulého zasedání, závěrečné úpravy rozpočtu na letošní rok, smlouva o zřízení služebnosti Holý Vrch. Radnice prosí veřejnost, aby během zasedání dodržovali vládnou nařízená protiepidemická opatření.