Jenže kvůli nouzovému stavu je na silnicích mnohem méně aut a proto se nakonec v testování pokračuje.

Zápis se uskuteční ve středu

Zápis do Mateřské školy Karlštejn na následující školní rok se uskuteční ve středu 13. května od 8 do 18 hodin pouze elektronickou formou. Stejně jako zápisy dětí do prvních tříd, tak i zápisy do mateřinek se konají bez přítomnosti dětí a také rodičů. Veškeré podrobnosti najdete na webu školy.

Pořádají kurzy pro maminky

Mateřské centrum Jinečáček v Jincích pořádá od září kurzy pro maminky, v průběhu kurzu je zajištěno hlídání děti. Seberozvojový kurz pro maminky je zaměřen mimo jiné například na práci na počítači, ale také na finanční gramotnost, jak se připravit na přijímací pohovor či na tvorbu životopisu. Více informací najdete na www.attavena.cz.