Schůzky s rodiči, vyřízení řady povolení, registrací, jednání s uchazeči o místa učitelů, vychovatelů, odborníků na mimoškolní aktivity.

To vše vedlo jen k jedinému cíli: otevřít od září první soukromou základní školu v Berouně s názvem Scarabeus.

Jenže škola nebude. Alespoň od září určitě ne. Vše ztroskotalo na jednání s pronajímateli objektu, kde měla škola sídlit.

„Po zdlouhavých jednáních o smlouvě, která byla koncipována jednostranně a pro školu nevýhodně, jsme obě dospěly k mrtvému bodu, který naše jednání ukončil. V případě podepsání takovéto smlouvy, kterou nedoporučili podepsat tři nezávislí právníci, bychom obě pracovaly v napětí a nebezpečí,“ vysvětlily situaci zakladatelky školy, učitelky Jana Králová a Jiřina Gallová.

Soukromá škola Scarabeus měla od září působit na adrese bývalého školícího střediska. Nový objekt, kde by mohla od nového školního roku začít výuka, nelze ale v tak krátkém termínu sehnat.

„V samotném závěru všech jednání jsme hledaly řešení pro umístění sídla v jiném, důstojném objektu na jeden školní rok, ale nedosáhly jsme zatím dalších kroků, které by zaručily pokračování školy,“ uvedly shodně obě učitelky.

Myšlenku na vznik soukromé základní školy v Berouně nosí Jana Králová i Jiřina Gallová v hlavě již několik let. Zatím ještě nikdy nebyly tak blízko cíle.

Ačkoli v příštím školním roce nebude Scarabeus otevřen, ani jedna z učitelek se prý nevzdává.

„Možná pro někoho s podivem stále věříme, že škola bude. Stejně jako rodiče, kteří přicházejí s možným projektem stavby soukromé školy s devíti ročníky. Tuto myšlenku nestačíme ale zrealizovat do září 2010. Všechna jednání jsou na svém začátku a v současné době proto nejsme schopné podat více konkrétních informací,“ dodala Jiřina Gallová.