Své dílo vyfotografujte a spolu se stručným popisem zašlete na adresu robert.bozovsky@denik.cz. Autoři nejzajímavějších prací budou mít možnost strávit zábavné odpoledne jako VIP návštěvníci v kladenské továrně LEGO. Dozví se řadu zajímavostí o stavebnicích, uvidí, jak se vyrábí a bude také čas na hraní.

Fotografi e zasílejte nejpozději do 5. září 2014.

Vyhodnocení soutěže se uskuteční 10. září. Nezapomeňte uvést jméno, věk, místo bydliště a kontakt (tel. číslo, e-mailovou adresu na rodiče nebo zákonného zástupce). Datum návštěvy v továrně pro deset nejúspěšnějších dětí a jejich dospělý doprovod je stanoveno na 24. září 2014 od 14 hodin.

Nejzajímavější práce vyhodnotí odborná porota, v níž zasednou také designéři 3D modelů určených pro rodinné parky LEGOLAND ®, protože jsou na stavění z kostiček LEGO největšími odborníky. Můžeme tak vítězům nabídnout profesionální hodnocení.