Iniciátorem setkání se stal spolek Berounská zeleň, který ve městě funguje již čtvrtým rokem. „Věřím, že se nám tímto podařilo otevřít prostor pro novou spolupráci. Zjistili jsme, že toho máme mnoho společného. Nejen to, že se zabýváme vzděláváním a volnočasovými aktivitami pro děti, nebo že pracujeme s dobrovolníky, ukázalo se, že také čelíme podobným výzvám a problémům,“ řekl předseda Berounské zeleně Václav Kovář.

Diskuse se vedla o tom, co mají jednotlivé organizace k dispozici, čím si mohou navzájem pomoci, s kým už spolupracují nebo by spolupracovat mohli. Zúčastnění si vyměnili rovněž zkušenosti, jak se potýkají s různými výzvami.

„Ukázalo, že je několik oblastí, které by stálo za to prozkoumat více do hloubky. Jedná se například o témata propagace a komunikace, hledání finančních zdrojů, oslovování dobrovolníků či rozšiřování členských základen. Nebo také informování veřejnosti s pomocí informačních kanálů berounské radnice. Vznikla také mapa spolupráce, na které jsou zaznamenány jednotlivé organizace a vztahy, které v regionu mají,“ upřesnil Kovář.

Spolky projevily chuť a vůli k vzájemné podpoře a spolupráci, které povedou k dalšímu setkávání. „Pomůže nám to s přizváním dalších aktivních lidí z Berouna a blízkého okolí, protože víme, že se nám při této první příležitosti nepodařilo oslovit všechny. Svědčí o tom i fakt, že se mi některé další subjekty přihlásily hned následující den. Prostor k setkání tak bude i v budoucnu,“ dodal Kovář.

U jednoho stolu berounském pivovaru se tak vůbec poprvé sešli představitelé a představitelky Městské knihovny Beroun, experimnetální zahrady Ratinka, vlastivědného spolku Petrbok, sociálního podniku Dobromysl, jež pečuje o mentálně postižené, či organizace Lomikamen a kavárny Jiná Káva, které podporují lidi s duševním onemocněním.

Pozvání přijali také zástupci Českobratrské církve evangelické, Berounské seniorské akademie, Českého svazu ochránců přírody a Agentury pro ochranu přírody a krajiny. Dále pak představitelé berounských skautských oddílů, České speleologické společnosti, Komunitního centra sv. Ludmily na Tetíně a spolku Stranou, jenž mimo jiné stojí za organizací festivalu Stranou – evropští básníci.