Florbalisté a ostatní sportovci si musí na slavnostní otevření nové sportovní haly v Králově Dvoře ještě několik měsíců počkat. Stavební práce jsou ve velkém skluzu a firma Formatech, která halu staví, požádala zastupitele města o prodloužení termínu dostavby včetně kolaudace do 31. srpna roku 2008.

Podle starosty Králova Dvora Karla Mencla i jednatele firmy Formatech Josefa Launa může za skluz prací vichřice. „Ta na začátku roku poškodila střechu a stavební práce zpozdila o pět měsíců,“ uvedl Karel Mencl. Střechu firma dokončila v červenci.Od té doby ale práce nijak výrazněji nepokročily. „Práce na výstavbě haly v poslední době vázly kvůli tomu, že se firma Formatech dostala do finančních potíží. Město Králův Dvůr na stavbu finanční zajištění má. Dodavateli ale může proplácet faktury za práce, které byly skutečně odvedeny,“ vysvětlil místostarosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Přestože zatupitelé s návrhem jednatele společnosti Josefa Launa souhlasili, dali si podmínku. „Navrhl jsem, že tato smlouva o prodloužení termínu bude platit pouze tehdy, když nám ministerstvo financí prodlouží i termín čerpání státní dotace a nebude nám ji krátit. Vše je uvedeno
v dodatku ke smlouvě, která byla s firmou uzavřená,“ informoval místostarosta. Josef Laun finanční problémy nechtěl přiznat a tvrdil, že za vše může vichřice Kyril. Pak ale přiznal, že si Formatech bere překlenovací úvěr zhruba ve výši 12 milionů korun. „Díky tomu do konce roku dokončíme sítě a halu uzavřeme,“ uvedl Laun.

Zastupitelé žádali ukončení smlouvy

Podle opozičních zastupitelů nemělo město připustit, aby firma, která už dříve měla problémy se včasným dokončením zakázek města, halu stavěla. „Nebyl jsem v zastupitelstvu města, když firma Formatech měla na sportovní halu v Králově Dvoře vyhrát výběrové řízení. Na zastupitelstvu jsem byl pro, aby se za těchto okolností se současným dodavatelem stavby ukončila smlouva a vypsalo se nové výběrové řízení. Jsem přesvědčen o tom, že by se i novému dodavateli podařilo stavbu haly dokončit v termínu do 31. srpna příštího roku,“ tvrdí zastupitel Kamíl Machart.

Překvapením je, že většina zastupitelů dosud neviděla smlouvu, kterou město Králův Dvůr s firmou Formatech uzavřelo. Někteří jsou přesvědčeni, že je nevýhodná. „Přestože o ni zastupitelé starostu žádali, nebyla nám poskytnuta. Můžeme do ní pouze nahlédnout za přítomnosti starosty. Zatím nám to nebylo umožněno. Nevíme proto, jaké sankce firmě hrozí za nedodržení smlouvy. Slyšel jsem, že by to mělo být jen půl milionu korun. Při nedodržení smlouvy na zakázku za 60 milionů korun to je směšná částka,“ dodal Machart. Tuto částku starosta Králova Dvora potvrdil. „Firmě hrozí půlmilionové sankce za nedodržení termínů jednotlivých věcí,“ upřesnil. V dodatku k původní smlouvě je tento důležitý bod už náležitě ošetřen. Podle něho v případě, že zhotovitel nedokončí dílo do 31. srpna, je povinen městu veškeré náklady a škody tím vzniklé uhradit v plné výši.