Sportovní aktivity řady obyvatel města bez rozdílu věku tak nejsou po letech nejistoty ohroženy. Záchranné lano sportovcům hodila radnice, která od Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Zdice převzala majetek včetně dluhů a zřídila příspěvkovou organizaci. Ta bude provozovat nejen ubytovnu, ale i sportovní halu, tenisové kurty a další zařízení. „Podařilo se tak odvrátit riziko možného konkurzu, který by jinak tělovýchovné jednotě hrozil,“ uvedl zdický místostarosta Richard Dolejš s tím, že převodem majetku na město nic nekončí, ale teprve začíná. Dalším krokem je vypracování studie, která by umožnila snížit energetickou náročnost provozu zařízení a zároveň ho modernizovat.

Na tuto investici chce město získat peníze z fondů Evropské unie. „Hospodaření tělovýchovného zařízení je nyní průhledné a město má nad financemi kontrolu,“ zdůraznil Richard Dolejš. Podle jeho slov bude nová příspěvková organizace provozovat i koupaliště. Jejím úkolem bude také dosažení efektivnosti provozu ubytovny, která je nyní velmi ztrátová. V loňském roce činil propad 400 tisíc korun. Bezprostřední prioritou je stoprocentně naplnit kapacitu ubytovny. „Pokud by přes veškerá opatření byl provoz ubytovny prodělečný i v příštím roce, bude třeba zvážit, zda má smysl ho nadále provozovat. Pokud by se ukázalo že nikoli, pak bude nutné ubytovnu využít jinak v oblasti sportu a využití volného času. Je nezbytné zvýšit komerční využití a tím příjmy celého sportovního areálu. Smysl těchto opatření je v tom, že je nepřijatelné dávat veřejné peníze z rozpočtu města do černé díry,“ komentoval jeden z problému místostarosta Dolejš.

Město nejen zřídilo příspěvkovou organizaci, ale i hlavně garantovalo, že všechny sportovní oddíly v rámci tělovýchovné jednoty budou nadále využívat sportoviště jen za režijní cenu, tedy náklady na provoz. „Podle mého názoru se provoz komplexu sportovišť může dostat během čtyř let do vyrovnané bilance. Bez investic a tím úspory energií to ale rozhodně nepůjde. V celé záležitosti se budu angažovat i jako poslanec a pokusím se najít cestu pro získání prostředků z fondů Evropské unie. Pochopitelně budu požadovat, aby pomohl
i kraj,“ uzavřel Dolejš.