„Nová dvoukolejná koridorová trať začne úpravou výjezdu ze stanice Praha-Smíchov, kde ke dvěma stávajícím kolejím přibydou další dvě,“ přiblížil detaily projektu mluvčí organizace Dušan Gavenda.

Trasa nové tratě povede převážně v 24kilometrovém tunelu, který začne pod Barrandovem a vyústí u Berouna. Dále bude nový koridor pokračovat estakádou přes údolí Berounky. Na pražské straně tunelu bude vybudována odbočka na Branický most ve směru Praha-Krč a na berounské straně pak bude připravena odbočka pro navazující novou vysokorychlostní trať ve směru Hořovice a Plzeň. Nový tunel bude navržený na maximální rychlost 200 km/h.

„Mezi hlavní přínosy nové trati patří zkrácení jízdní doby v úseku Praha-Smíchov – Beroun na zhruba 12 minut, což přinese zrychlení a zkvalitnění regionální dopravy v tomto úseku a dále celé jihozápadní části Středočeského kraje ve vazbě na Prahu,“ vyjmenoval Gavenda několik přínosů připravovaného projektu.

Stavba tratě by měla i díky následnému odlehčení od dálkové osobní a nákladní dopravy přetížené železnice podél Berounky umožnit zvýšit frekvenci příměstských spojů. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2028 a dokončení v roce 2035. V současné době existuje na světě jen třináct delších železničních tunelů.