Jen město na ni přispělo dotací ve výši 300 tisíc korun. Úplné odstranění veškerých sprejerských výtvorů na území Berouna pak přijde na další stovky tisíc.

V současné době je případ na straně policie, která analyzuje vytvořené graffity. Ty je totiž, podobně jako podpis, možno přiřadit ke konkrétnímu sprejerovi. Vytvořené nápisy navíc obvykle odkazují na konkrétního člověka, případně na skupinu osob.

„Jakmile bude šetření hotové, vypisujeme výběrové řízení na firmu, která odstraní všechny tyto výtvory,“ sdělila starostka města Soňa Chalupová. Doplnila, že Beroun proti graffity dlouhodobě bojuje. Město má například vypsanou odměnu za oznámení vedoucí k dopadení a usvědčení pachatele. Tyto částky jsou však jen zlomkem toho, co by Beroun za peníze, které musí vynakládat na odstranění graffit, mohl pořídit.

Řešením je legální zeď

„Momentálně máme podepsanou smlouvu na oficiální zeď, kde by případní umělci v tomto oboru mohli realizovat své nápady,“ uvedla Chalupová. Tato zeď by měla vzniknout v místě skateparku. Její plocha by navíc měla být znovu použitelná. Jakmile by jí tedy sprejeři posprejovali, malby by se odstranily a byla znovu použitelná. Přípravu zdi zajistí stejná firma, která odstraní stávající grafity.