„Trošku je to ale takové věštění z křišťálové koule. V případě, že přijdou v nejbližších dnech nějaké srážky a počasí se dostane do srážkového normálu, nebude mít současné sucho fatální následky. Když ale sucho bude přetrvávat i v dalších dnech, budou škody na plodinách větší. To vše je ale jen takové hrubé nastínění toho, co můžeme předpokládat,“ vysvětlil Josef Stehlík. Podle něho každá plodina snáší současný srážkový deficit jinak. „Vše záleží na tom, jak to bude se srážkami v příštích dnech. Nyní ještě není vše ztraceno. V případě, že bude ale na přelomu června a července sucho, tak ten dopad na vývoj plodin bude daleko fatálnější,“ upozornil chodouňský farmář.

Stejný názor mají i další zemědělci. Podobně sucho a teplé počasí, které panuje letos v dubnu a květnu není podle nich ničím mimořádným. „Z tu dobu, co farmařím, jsem podobné počasí zažil už několikrát. Byla jara, kdy kukuřice vůbec nešla. Stačilo ale, aby pak zapršelo a normálně vyrostla. Každý rok to je jinak. Rozmary počasí se nedají předvídat. Příroda si ale většinou umí nějak poradit,“ poznamenal Jindřich Běhounek.

Velmi spokojení jsou na rozdíl od zemědělců ovocnáři. „Ovocné stromy odkvetly bez větších problémů. Žádné mrazíky jejich květ nenarušily, a nyní jim už neublíží. Jabloně i třešně odkvetly velmi dobře a vypadá to, že letos bude jablek i dalšího ovoce opravdu dostatek. Kdyby ale trochu občas zapršelo, stačí středeční deštík, bude to jen a jen dobře a stromům voda velmi prospěje,“ poznamenal sadař Jiří Křivohlavý.

Nedostatek srážek ovlivňuje také zásoby podzemních vod, a to zejména u místních vodních zdrojů malých obcí. V Berounském regionu se při příliš teplém a suchém počasí potýkají s nedostatkem pitné vody obce Otročiněves a Nový Jáchymov. Ty ale v současné době zatím žádný problém neřeší. „Sice je sucho a neprší, ale my jsme na tom s vodou zatím dobře. V našem potoce teče málo vody, ale zatím nemám žádné signály, že by někde pitná voda chyběla,“ konstatoval starosta obce Otročiněves Jiří Šinkner.

Dostatek vody mají i vodohospodáři ve městech. „Vody máme dostatek,“ potvrdil ředitel Vodovodů a kanalizací Beroun Jiří Paul. Lidé s ní ale musí nakládat hospodárně a ne napouštět ve velkém bazény a zalévat zahrady.

Hlavním problémem každoročního nedostatku spodních vod v České republice je fakt, že do ní nepřitéká prakticky žádná povrchová ani podzemní voda. Naopak od nás ji posíláme okolním státům. Česko tak patří mezi tři suchem nejohroženější státy v Evropě. Zásoby využitelné sladké vody v přepočtu na jednoho obyvatele jsou dle evropského statistického úřadu Eurostat u nás třetí nejmenší.

Ministerstvo životního prostředí proto přišlo s plánem dotovat nádrže na dešťovou vodu s názvem Modrá úsporám, který se začala rozbíhat na jaře loňského roku. Lidé tak budou moci získat od státu až desítky tisíc korun na využití dešťové vody.

Dříve se dešťová voda vsakovala do zahrad a polí. Nyní ji odvádí dešťové kanalizace. Modrá úsporám má také odstranit zalévaní zahrad pitnou vodou. Smyslem programu by mělo být motivovat lidi, aby se naučili šetrněji zacházet se srážkovou vodou. Té je v posledních letech stále méně.

Dotace tedy bude určena na zachytávání, uchovávání a zužitkování dešťové vody. Výše dotace by měla činit až 50 % z nákladů spojených s pořízením retenční nádrže, jezírka a podobně.