Vznik vůbec první rozsáhlé publikace o Srbsku inspirovala její starší sestra, která je věnována sousednímu Tetínu a která vyšla v září 2017. „Už dlouho jsme se zabývali myšlenkou, že bychom všechny ty historické zajímavosti a fakta o naší obci zaznamenali a soustředili do jedné knihy. Dokonce jsme už měli nějaké pokusy s jinými autory, to se ale nikdy neujalo, až do momentu, kdy jsem byla na křtu knihy Tetín svaté Ludmily – Místo, dějiny a spiritualita. Tam jsem se seznámila s Martinem Majerem, poznamenala jsem, že bychom si také zasloužili takovou krásnou knihu, protože toho máme opravdu hodně co nabídnout,“ podotkla starostka Srbska Svatava Biskupová.

V té době neexistoval žádný plán. To se ale mělo změnit. „O dva měsíce později se Martin Majer ukázal s hrubou osnovou. Tehdy jsem byla nadšená, když k tomu dodal, že už má předjednanou spolupráci s Karlem Žákem. A přidal se i Václav Cílek, který také Český kras velmi dobře zná a který měl například v naší obci i přednášku na téma Povodně po velké vodě v roce 2013,“ upřesnila starostka.

Osnova se během šesti měsíců dočkala úprav a výrazných detailů a práce na knize o Srbsku byly brzy v plném proudu. „Později jsem se na obci zastavil a popovídali jsme si s paní starostkou o jejich vizi. Oslovil jsem i kolegy spoluautory. Kniha nezačala vznikat hned. Nejdřív ta myšlenka delší dobu takříkajíc zrála. Během toho jsme vymýšleli se zastupitelstvem Srbska a nakladatelstvím Dokořán, jak by kniha mohla vyjít z hlediska technického i finančního,“ řekl jeden z autorů Martin Majer.

Přírodní bohatství Srbska

Obsah není jen o obci, ale i o přírodním bohatství Srbska. „Kniha zabírá širší region, protože jsme nechtěli vnímat pouze katastrální území obce. Ten zhruba dvoukilometrový okruh se bere jako souvztažná oblast k Srbsku, které je výchozím bodem pro všechna místa, kam se dá vyrazit. A zároveň by zase kniha neměla zabřednout do ostatních obcí. Pak tu jsou i lokality, které se prolínají, jako je například Koda, o které se zmiňujeme i v předešlé publikaci věnované Tetínu. Nejedná se ale jen například o živou a neživou přírodu, archeologii či těžbu vápence, které jsou klíčovými kapitolami knihy. V ní samozřejmě najdeme i starší a novodobou historii obce, což je jakousi obsahovou páteří,“ dodal Majer.

Do publikace čistě jen o obci by se tvůrci nepouštěli. „To bychom přenechali jiný autorům. Chtěli jsme vytvořit dílo, které je v tomto rozsahu esencí v podstatě o tom nejcennějším, co v Českém krasu je. Proto to vnímáme jako srdce, možná Tetín je díky své spiritualitě duší,“ vysvětlil Majer.

Čtenáři se mohou dozvědět i o významných lidech, které v Srbsku působili, což mile překvapilo také starostku. „Určitě mne na knize překvapilo, když odhalila kolik badatelů a významných osobností naší obcí a jejím okolím prošlo a věnovalo se poznávání Českého krasu. Je tedy potřeba takové paměti uchovat,“ dodala Svatava Biskupová.

„Co je srdce Českého krasu?“ pokračovala starostka. „Jsme významnou turistickou křižovatkou. Máme tu spoustu tras a cílů v jednodenní pěší turistice na dosah. Málokterá obec v naší oblasti tohle má. Je to asi také tím, jak to člověk vnímá – podle toho, jestli je turistou, geologem či návštěvníkem sakrálních staveb,“ zamýšlí se starostka.

„Byla bych ráda, kdyby kniha udělala radost všem, kdo si ji koupí; aby si také obyvatelé Srbska při jejím čtení uvědomili a byli patřičně hrdi na to, jak krásnou obec tady máme, “uzavírá Svatava Biskupová.