Hlasování se týkalo plochy, která se rozprostírá přes pozemky vlastněné čtyřmi soukromými majiteli. Jeden pozemek patří obci, majoritní část srbeckému rodákovi Josefu Malečkovi, který byl zároveň i iniciátorem referenda.

K urně přišlo vyjádřit svůj názor 232 lidí z celkového počtu 431 právoplatných voličů. Počet validních hlasů bylo 219, pro vyjmutí pozemků vyslovilo 210 lidí a proti jich bylo 9. To znamená, že hlasování dosáhlo potřebného kvóra a stalo se tedy závazným. „K výsledkům referenda mohu dodat pouze to, že jsou platné a pro zastupitelstvo závazné,“ uvedla starostka Svatava Biskupová, která byla dlouhodobě proti návrhu. Součástí plochy jsou i pozemky místostarosty obce Jaroslava Bastla, který sdílel stejný názor jako ona. Ten se však k výsledkům referenda nevyjádřil.

Z referenda ohledně pozemků v Srbsku u Karlštejna.
V Srbsku se otevřely dveře volební místnosti. Začalo referendum ohledně pozemků

Josef Maleček ve výsledcích hlasování vidí především společnou vůli lidí žijících v obci. „Vzhledem k tomu, že se referendum konalo v pátek hned na začátku prázdnin, kdy byl ještě navíc prodloužený víkend, byla nečekaně hojná účast. Za sebe mohu jen dodat, že lidem, co přišli vyjádřit svůj názor, není tento kus chráněné oblasti lhostejný, a za to jim moc děkuji,“ uvedl Maleček.

Zastupitelstvo je nyní zavázáno k tomu, aby podniklo všechny možné kroky, aby pozemky 236, 237, 337, 338, 341/1, 342/1 a 342/7 vyjmulo z ploch bydlení venkovského typu v rodinných domech a zařadilo je do nezastavitelné plochy zemědělské, jako je například orná půda, případně plochy přírodní – trvalé travní porosty.