Rozšíření aktivní povodňové zóny na březích řeky Berounky, ke kterému došlo letos v lednu, zkomplikovalo život majitelům některých nemovitostí a stavebních pozemků v Srbsku. „Do nové aktivní zóny spadl i můj pozemek, na kterém jsem chtěl stavět dům. Teď mi je k ničemu. Nemohu na něm vysadit ani živý plot, natož postavit barák. Přitom podle schváleného územního plánu je pozemek určen pro výstavbu rodinného domu. Nyní je vlastně znehodnocen,“ postěžoval si Tomáš Fanta.

Parodoxní je, že soused, který získal stavební povolení před vyhlášením nové aktivní zóny, v ní dům stavět může – a pověřeným úředníkům nevadí, že bude při povodních bránit v rozlití vody. „Je to nelogické. Někdo stavět může a jiný ne. Naší obci rozšíření aktivní povodňové zóny narušilo spoustu plánů. Chtěli jsme u řeky stavět stánek a u lávky parkoviště. S tím je teď konec. Podnikáme určité kroky, abychom rozhodnutí úředníků změnili,“ upozornil starosta Srbska Jaroslav Bastl.

Ten zorganizoval schůzku starostů obcí ležících na břehu Berounky. „O rozšíření aktivní zóny nevěděli. Informaci o tom dostaly pouze pověřené obce,“ poznamenal starosta. I podle Fanty nepostupoval krajský úřad při vyhlášení aktivní zóny tak, jak měl. „Budu proto žádat revizi jeho rozhodnutí či odpovídající náhradu,“ informoval Fanta.

Krajský úřad se ale brání. „Oznámení o zpracování návrhu záplavového území Berounky s možností do něj nahlédnout a vznést připomínky bylo dotčeným obcím oznámeno naším úřadem dopisem v březnu roku 2006. Po projednání předložených námitek daných některými obcemi bylo nové záplavové území, včetně vymezení aktivní zóny, vyhlášeno v lednu letošního roku,“ upozornil za odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje Josef Babka.

Rozsah záplavového území navrhuje správce vodního toku pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 5, 20 a 100 let. „Aktivní zóna byla stanovena podle výpočtu profilů velkých vod a nelze v ní nic zohledňovat,“ upozornil pracovník Povodí Vltavy Bohumil Nekut.

 

Fakta o aktivní zóně:

  • V aktivní zóně vodního tokunelze umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl.
  • Znění vodního zákona však nevylučuje možnost provádění běžné údržby stávajících staveb.
  • V aktivní zóně je vyloučeno provádění přístaveb a jiných úprav, které stavbu jakkoli půdorysně rozšiřují.