Dětské centrum Srdíčko Žebrák připravuje zázemí pro volnočasové aktivity dětí od šesti do dvanácti let. Objekt věnovala Náboženská obec Církve husitské v Žebráku. Budova je umístěna v prostředí farské zahrady. „Stavba dříve sloužila jako scéna loutkového divadla a po rekonstrukci v ní děti najdou keramickou dílnu a budou se zde moci věnovat dalším rukodělným činnostem. V druhé místnosti bude hudebna a tělocvična,“ sdělila Adamová Růžena, která je statutárním zástupcem dětského centra.

Dostavbu centra ohrozilo navýšení rozpočtu

Rozpočet projektu se v průběhu výstavby změnil. „Rozpočet stavby byl jeden milion korun a neočekávané problémy při rekonstrukci objektu přinesly navýšení částky o dalších 160 tisíc,“ uvedla Adamová Růžena a dodala, že zvýšení rozpočtu způsobily práce na zachování kleneb v jedné místnosti budovy. „Akce se zajišťuje sponzorsky a bylo nesmírně těžké finanční prostředky sehnat. Projekt odstartovala nadace ČEZ a po vyčerpání příspěvku Středočeského kraje se musela v letošním roce stavba zastavit,“ konstatuje statutární zástupce. „Do projektu Pomoc dětským organizacím nás však zařadil senátor Jiří Oberfalzer,“ řekla Růžena Adamová s tím, že tak jsou zabezpečené finanční prostředky na dobudování keramické dílny, šatny a sociálního zařízení.
Na výstavbě centra se podíleli klienti Probační a mediační služby v Berouně, kteří byli odsouzeni k trestu obecně prospěšných prací. „Tito lidé se podíleli na přípravných, bouracích, výkopových pracech a na nakládce suti k odvozu. Někteří z nich jsou vyučeni v oboru a prováděli i zednické práce,“ sdělila Eva Krotilová z Probační a Mediační služby Beroun.Tato spolupráce zajistila Srdíčku v roce 2006 a 2007 práci na výstavbě centra v hodnotě 306 tisíc korun.
Zkušební provoz dětského centra v Žebráku je plánován na první čtvrtletí příštího roku. „Na celkové dokončení centra musíme získat další finanční prostředky,“ dodává Adamová Růžena.