K výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do bývalého Československa 21. srpna 1968 připravuje Berounský deník ohlédnutí. Jak bude vypadat, závisí především na vás, čtenářích. Žádáme vás proto o zapůjčení dobových fotografií a dokumentů týkajících se okupace. Snímky by měly pocházet především z berounského regionu.
Za zaslání vzpomínek nebo zapůjčení dobových materiálů předem děkujeme a poděkování se autor nebo majitel dočká i na stránkách Berounského deníku.
Vaše příspěvky zasílejte nebo noste do redakce. Sídlíme na adrese: Náměstí Marie Poštové 854, 26601 Beroun, mailová adresa je: berounsky@denik.cz