Přesto, že projektu předcházely problémy s vhodnými prostory, je denní stacionář pro seniory nyní řazen k fungujícím pečovatelským službám v Berouně.
Denní stacionář je určený starým lidem, kteří nejsou ze zdravotních či psychických důvodů plně soběstační. Den zde tráví v příjemném prostředí za podpory pečovatelek, sociální pracovnice a ergoterapeutky, která pro ně připravuje zajímavý program.
Vedoucí stacionáře Hana Fibingrová je s projektem opravdu spokojená a podle jejích slov vše funguje tak, jak si na začátku představovala. „Během roku se stacionář stal registrovanou sociální službou v registru Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Díky dotacím od města Berouna a z Evropského sociálního fondu jsme mohli přikoupit další potřebné vybavení. Konkrétně se jedná o kuchyňskou linku, kde se připravují svačiny a obědy pro klienty. Dříve jsme měli v kuchyni starou skříň, kterou jsme získali zadarmo, a na linku už jsme se moc těšili. Teď to tam vypadá opravdu jako doma. Kromě toho jsme vybavili také místnost pro personál,“ uvedla Hana Fibingrová.
Za dobu fungování denního stacionáře pro seniory se zvedl průměrný věk klientů ze 77 let na 80 a spolu s oslavou jednoho roku od založení stacionáře se nyní slaví další dvoje narozeniny. „Naše nejmladší klientka oslavila v sobotu 66. narozeniny a naší nejstarší klientce bude zítra 95 let,“ prozradila vedoucí denního stacionáře pro seniory.
Hana Fibingrová má již delší dobu v plánu rozšířit denní stacionář na týdenní, což by znamenalo, že klienti by zde mohli být jeden či více týdnů nepřetržitě. „Klientovi by〜chom u nás poskytovali péči 24 hodin denně na přechodnou dobu. Rodiny by tuto službu mohly využít například když by jely na dovolenou. Nyní jsme ve fázi, kdy hledáme větší prostory, protože do těch stávajících by se týdenní stacionář se svou kapacitou nevešel,“ dodala Fibingrová.
S tím, že jsou stávající prostory pro týdenní stacionář nevyhovující, souhlasí i místostarosta Berouna Tomáš Havel, který je sám navštívil. „Musím říct, že mě překvapilo, že prostory jsou poměrně malé a že nájem činí 18 tisíc korun. Denní stacionář pro seniory se stal stálým partnerem v oblasti poskytování sociálních služeb a my ho chce〜me v této činnosti podporovat. Bohužel v současné době nemáme žádné větší prostory, kam by se stacionář mohl přestěhovat – a zřejmě tomu tak nebude ani v dohledné době,“ sdělil místostarosta Berouna Tomáš Havel.
Kapacita zařízení je deset klientů. Stacionář je otevřen denně od 7 do 19 hodin, a to včetně sobot a nedělí. Výjimkou jsou státní svátky. Nabízené služby jsou poskytované podle individuálního zájmu každého klienta. Cena za pobyt činí 160 korun na den a zahrnuje všechny služby kro〜mě svozu. Za ten klient zaplatí 30 korun. Kromě sociálního poradenství a pečovatelské služby zde na klienty čekají například muzikoterapie, aro〜materapie, ale i trénování paměti, výtvarné techniky či kondiční cvičení.