Oba místostarostové vyzdvihli skutečnost, že v době realizace přístavby nebyl omezen provoz základní ani mateřské školy. „Zařízení staveniště bylo v areálu zabezpečeno tak, aby nemohlo docházet ke střetu stavební techniky se školáky, vyučujícími či rodiči. Drobná omezení provozu nastala v okamžiku, kdy byl nový krček napojován na stávající pavilon učeben druhého stupně,“ připomněl Michal Mišina.

A právě propojovací „tunel“ mezi stávající školou a novou přístavbou porotu zaujal, a to nejen z hlediska estetiky a účelnosti, ale i kvůli možnostem využití. Právě díky tunelu je celý školní areál bezbariérový a prosklený prostor může navíc sloužit jako ateliér při výtvarných workshopech a poté i jako výstavní galerie. Porotci kladně hodnotili i vznik recepce ve vstupním vestibulu a prostory dílen.

„Tvůrčímu týmu se podařilo navrhnout přístavbu pavilonu, která hmotově i vizuálně koresponduje s ostatními stavbami v areálu školy, podřizuje se původní koncepci a stávajícím objektům nekonkuruje. Zároveň je ale navržena moderně a je patrné, že se opravdu jedná o novostavbu. Důležitými architektonickými prvky pavilonu je členění na část s učebnami, část se sociálním zařízením a schodišťovou sekci, členění oken a řešení vstupů do budovy,“ popsala nominovaný objekt městská architektka Dana Vilhelmová.

„Veřejnost však může projevit svůj názor již nyní a poslat hlas vybrané stavbě na stránkách soutěže www.stavbaroku.cz v sekci Stavba roku Středočeského kraje 2020. Budeme rádi, když lidé podpoří právě naši školu, kterou lze bez nadsázky nazvat vlajkovou lodí berounského školství,“ vyzval Dušan Tomčo.

V roce 2016 přihlásil Beroun do soutěže Stavba roku Muzeum berounské keramiky a získal cenu za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní zástavby. V roce 2019 porota udělila zvláštní cenu za modernizaci školského objektu zrekonstruované Mateřské škole Pod Homolkou, kterou navštěvují naši nejmenší již přes padesát let.

Projekt „Přístavba pavilonu na 2. ZŠ“ je tak už třetí nominant v pořadí. Město na něj získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, a to nejen na stavbu samotnou, ale i na všechno vybavení, nábytek, mobiliář i na učební pomůcky. Celkové náklady stavby včetně vybavení činily 71,6 milionů korun. Výstavba pavilonu odborných učeben byla zahájena v červnu 2018 a dokončena v červenci 2019, což znemená, že samotná výstavba trvala 14 měsíců.