Co je v letošním roce pro obec prioritou a proč?
Pro nás je to určitě rekonstrukce ulice Záskalská, která je poslední hodně rozbitou cestou v Komárově. Jde také o komunikaci, která krom jiného vede i na hřbitov, takže to je určitě jistý dluh občanům, proto tento úsek chceme zabezpečit a opravit ho. Máme už projekt a také jsme již zažádali o dotaci. Dalším projektem je víceúčelové hřiště v areálu školy, které se začne v brzké době stavět. Na to máme již vydané stavební povolení a schválenou dotaci, kterou nám poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V polovině května by měly práce začít.

Deník na návštěvě.Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Na webu informujete o dotaci, kterou jste dostali na modernizaci systému třídění odpadu. Můžete o tom říct něco víc?
Jde o takzvaný systém door-to-door. Občané nenosí tříděné odpady do kontejnerů, ale po registraci do systému obdrží na úřadu žluté a modré pytle na plasty a papír a odpad třídí ve své domácnosti. Pytle poté nechávají ve svozový den u domu k vyzvednutí. Každý pytel je identifikován vlastním QR kódem, který prozradí, kdo a kolik vytřídil. Projekt funguje necelý rok. Takže až nyní připravujeme vyhodnocení dat, abychom zjistili, jak se u nás třídí a jak se nám nový systém osvědčil. Jde o program, který má motivovat lidi více třídit a vytvářet tak méně směsného odpadu, protože se postupně jeho cena za tunu až zdvojnásobí. Ti, co budou třídit nejlépe, toto zdražení pocítí nejméně.

Navíc v letošním roce městys z vlastních prostředků zakoupil nové komunální vozidlo – hákový nosič kontejnerů. S pomocí dotace jsme k vozidlu pořídili šest nových kontejnerů, které jsou rozmístěny na sběrná místa městyse. Nyní jsme i ve svozu bioodpadu na naší deponii již soběstační.

Letošní rozpočet ve výši téměř osm milionů korun je schodkový. Jak s ním budete pracovat?
Co se týče investic obecně, řadu akcí samozřejmě děláme s pomocí dotací. A ne jinak tomu je i letos. Navíc z minulých let máme úspory, které pomohou tento schodek pokrýt. Ono to sice vypadá hezky, že vám leží peníze na účtu, ale my je potřebujeme spíše použít a investovat pro potřeby městyse a občanů. Letos tedy plánujeme investiční akce, na které bychom s vyrovnaným rozpočtem neměli, proto rozdíl chceme financovat z těchto našetřených peněz z let minulých.

Máme za sebou rok s covidem. Jak ho hodnotíte?
Moc příjemně se mi to neposuzuje, protože to je věc, kterou nikdo nečekal. Určitě nás to přibrzdilo v realizaci investičních plánů. Museli jsme najednou vkládat čas a peníze do opatření spojených s pandemií. Máme tu dům s pečovatelskou službou, školu a školku, o které jsme se museli přednostně starat. Takže nám to ubralo čas a sílu na věci, které bychom raději dělali místo toho. Nicméně celkově se nám zatím, snad to mohu říct, protože ještě není konec, nějaké větší potíže a případy v souvislosti s pandemií vyhýbají.

Co je na městysi nejvíce zajímavého a proč? Zkusme vynechat bohatou a taktéž velmi poutavou železářskou historii.
Komárov je spádová obec, která zajišťuje služby i pro obce a jejich občany v blízkém okolí. Rád zmíním nádhernou okolní přírodu a kaskádovité rybníky, Červený rybník, Dráteník a vodní nádrž Záskalská. Minulý rok na konci září se tu otevřel nový prostor Brd, naučná stezka Jordán. Dovolil bych si říct, že Komárov je jednou ze vstupních bran do Brd. Takže vnímáme, že k nám zavítá více turistů, kteří od nás pokračují na výlety právě do této oblasti, kterou rádi nazýváme „malá Šumava“.