Na pondělním ustavujícím veřejném zasedání nového zastupitelstva města byla na post starosty Berouna jmenována Soňa Chalupová (ODS). Pro nové volební období bude mít k ruce dva místostarosty. Jedním z nich bude už zkušený místostarosta Michal Mišina (ANO) a druhým místostarostou bude nováček v zastupitelstvu Dušan Tomčo (Nezávislí Berouňáci). Ten v zastupitelstvu nahradil Josefa Štěpánka (NB), který na post zastupitele rezignoval.

V městské radě, která je v jednadvacetičlenném zastupitelstvu sedmičlenná, získali další mandát Ivan Kůs (ČSSD), Věra Mastná (ANO), Eva Chlumská (NB), Olga Chocová (NB). Starosta a místostarostové ho získávají automaticky.

V úvodu jednání složili všichni noví zastupitelé Berouna slavnostní slib. Poprvé ve svém životě ho skládal i Adam Voldán (Beroun sobě). „Je to pro mě velmi zajímavá výzva. Mám už několik plánů, které bych chtěl prosadit. Jedním z nich je i to, aby Na Podole bylo plánované parkoviště co nejmenší. Tato lokalita je už nyní zastavěná nad únosnou míru. Byly tam čtyři hektary zeleně, které zmizely. Místo šlo využít smysluplněji, než pro výstavbu dalšího parkoviště,“ uvedl nováček v berounském zastupitelstvu Adam Voldán.

Po slibu zastupitelů přišla na řadu volební část programu zasedání, kam patří volba komisí, výborů, rady města, místostarostů a starosty Berouna.

Lídr hnutí Beroun sobě Kamil Machart navrhl, aby proběhla volba radních, místostarostů a starosty demokraticky, a to tajně a aby se každý z navržených kandidátů osobně představil a sdělil, čím chce prospět k rozvoji města. Tajná volba vedení města neprošla. Třináct zastupitelů bylo proti ní. Pro bylo pouze osm zastupitelů. 

Na funkci starosty Berouna byla navržena Soňa Chalupová (ODS). Pro bylo všech 21 zastupitelů. „Potěšilo mě, že jsem byla zvolená jednomyslně. V žádném případě jsem s tímhle nepočítala. Ve své funkci bych chtěla přispět ke sjednocení práce všech zastupitelů,“ uvedla nová starostka Berouna Soňa Chalupová. Jejím prvním krokem v nové funkci bude v úterý ráno zahájení štábního cvičení Zdroje 2018.

Na post místostarostů byl navržen Michal Mišina (ANO), Dušan Tomčo (Nezávislí Berouňáci) a Martin Veselý (Beroun sobě). Pro volbu Michala Mišiny jako prvního místostarosty Berouna bylo 14 zastupitelů. Ten bude zastupovat starostku města v její nepřítomnosti. Protože pro Dušana Tomča jako druhého místostarostu Berouna zvedlo ruku patnáct zastupitelů, volba místostarostů skončila a o dalším kandidátovi se už nerozhodovalo.

Do rady města byli jako další členové koaličními partnery navrženi Ivan Kůs, Věra Mastná, Eva Chlumská a Olga Chocová. Další návrh vznesl Kamil Machart, který do rady města navrhl Luboše Záloma, Adama Voldána, Martina Veselého a Petra Veselého. Martin Veselý navrhl jako člena rady Kamila Macharta. Eva Chlumská získala patnáct hlasů, pro Olgu Chocovou zvedlo ruku 16 zastupitelů a pro Ivana Kůse bylo 13 zastupitelů. Do rady města se nedostal Kamíl Machart (Beroun sobě). Pro zvedlo ruku jen šest zastupitelů. Irenu Mastnou (ANO) chtělo do rady Berouna 16 zastupitelů. „Protože byla jako poslední člen rady zvolena Irena Mastná, o dalších navržených kandidátech se už hlasovat nebude,“ konstatovala předsedkyně volební komise Kateřina Táborská (NB).

„Nezbývá nám nic jiného než respektovat volbu většiny. Měli jsme jiné představy, ale nezískali jsme pro ně dostatečnou podporu. Musíme proto hodně pracovat, abychom při příštích komunálních volbách nezískali jen čtyři mandáty ale pět či šest,“ okomentoval volbu vedení města lídr Berouna sobě Kamil Machart.

Finanční i kontrolní výbor budou mít po pěti členech každý. „Předsedou výboru mohou být pouze zastupitelé města. Členy výboru mohou být i nezastupitelé,“ upozornila starostka Berouna Soňa Chalupová. Předsedou finančního výboru se stal Viktor Burket (ODS). Zvolilo ho všech jednadvacet zastupitelů. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Petr Veselý (Beroun sobě). Volily se i osadní výbory pro Zavadilku a Hostím.