Problémy nastaly u napojení komunikace vedoucí směrem přes řeku Litavku od Králova Dvora. To má zajistit nový kruhový objezd v těsné blízkosti mostu dálnice D5 v ulici Koněpruská. Ten byl původně vyprojektovaný tak, aby výškově vyhovoval přemostění, jehož projekt byl zase v rukách města. Plánované rozšíření dálnice o další pruh ale do všeho hodilo vidle. Objezd by totiž byl najednou příliš vysoko.

„V momentu, když jsme dotazovali Ředitelství silnic a dálnic, se zjistilo, že by po rozšíření dálnice nevycházely podjezdné profily pod ní. Jinými slovy by se tam například nevešel kamion, takže se pozastavily projekční práce, než se tato věc vyřeší,“ vysvětluje místostarosta Berouna Michal Mišina.

Podle něj se věci opět daly do pohybu, když se změnila konstrukce mostu přes Litavku. Ta nově umožnila budoucímu kruhovému objezdu „klesnout“ o 76 cm. „Středočeský kraj nyní zajišťuje na tuto kruhovou křižovatku stavební povolení a tohle byl vlastně důvod, proč jsme před dvěma lety nezačali stavět,“ říká Mišina.

Připravené dotační tituly

Podle slov místostarosty město Beroun mělo dokonce již připravené dotační tituly, které by pomohly s financováním. Protože se ale s budováním nezačalo, peníze byly použity na v tuto chvíli probíhající stavbu druhé etapy obchvatu Králova Dvora.

Mezitím ale Beroun už na začátku minulého roku dostal stavební povolení, jehož platnost má vypršet s koncem letošního roku. Radnice je tedy nucena stavbu zahájit.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba ještě dořešit majetkové vztahy se dvěma subjekty, přes jejichž pozemky má nová komunikace vést.

„Potom, co se dohodneme se zbývajícími vlastníky pozemků, kterými jsou OMV a Povodí Vltavy, stavbu oficiálně zahájíme. Například s církví a cementárnami to máme smluvené tak, že se to majetkově dořeší, jakmile bude stavba hotová a udělá se finální zaměření. Máme s nimi uzavřené smlouvy o smlouvě kupní, respektive směnné, co se týče církve,“ sdělil místostarosta.

Letos jen přípojka

Stavba má být tedy oficiálně zahájena už v září. „Uděláme to tak, aby to bylo v souladu se stavebním zákonem. To znamená, že se například postaví přípojka na veřejné osvětlení budoucího chodníku a cyklostezky. Tím pádem bude legislativně stavba zahájena,“ objasnil Mišina.

Před samotným spuštěním hlavní části stavby si město počká minimálně ještě rok. Je totiž potřeba zařídit změnu stavby před dokončením, kdy se musí znovu vyprojektovat most přes Litavku.

„Projekt zajistí Středočeský kraj, protože to je v návaznosti na jejich kruhový objezd, který se musel upravovat. My posléze Středočeskému kraji dodáme realizační dokumentaci a stavitelem se stanou oni,“ dodal místostarosta.