Podle informací z kontrolních dní, které se na staveništi konají pravidelně každý týden, stavební práce pokračují podle harmonogramu. V předchozích týdnech bylo rušno především v objektu zázemí. Po nezbytných úpravách budovy, jejíž součástí budou šatny, sociální zařízení nebo kanceláře, přišla na řadu aplikace lité podlahy, takzvaného anhydritu.

Pozadu nezůstává ani dění v místě haly. „Materiál pro ocelovou konstrukci je na místě od minulého týdne,“ konstatoval stavbyvedoucí Petr Suchý ze společnosti Chládek a Tintěra Litoměřice s tím, že konstrukce nyní postupně poroste.

Pod střechou a pokrytá pláštěm by hala měla být první listopadový týden. „Dále bude třeba zajistit vnitřní rozvody, vzduchotechnika, slaboproud, silnoproud,“ vyjmenoval stavbyvedoucí. Víceúčelová hala bude také vybavená tribunou a hřišti se sportovním povrchem.

Hořovičtí jsou s dodavatelem stavby spokojení. Sami přiznávají, že to tak 
v nedávné minulosti nebylo u všech projektů města. Jeho zástupce především těší zmíněné dodržování harmonogramu i skutečnost, že k vícepracím dochází jen 
v bezpodmínečně nutných případech. „Vznikají odůvodněně, firma se snaží některé sama vykrýt. Co je nad rozsah jejích možností, 
s tím se musíme vypořádat my. Šlo například o sto dvacet centimetrů hluboký škvárový násyp, o kterém dopředu nikdo nevěděl. Ten si vyžádal několik kubíků betonu navíc. Navíc se musely zpevnit zdi, které se měly jen opravit,“ konstatoval místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík.

Hořovičtí se snaží všechny vícepráce shromáždit tak, aby se projednaly najednou. Mělo by se tak stát na prosincovém zastupitelstvu. Ještě před tím je projedná rada města. Hořovičtí usilovali o rekonstrukci sportovní haly několik let. Nevyhovující parametry haly přinášely sportovcům z města a okolí řadu komplikací. Tréninkové možnosti byly omezené a kluby nemohly pořádat turnaje.

Nakonec se na rekonstrukci za 56 milionů korun podařilo získat krajskou dotaci ve výši 20 milionů korun a 15ti milionovou dotaci z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Přibližně jednadvacet milionů poskytne město ze svého rozpočtu.