Důvodem je výstavba kanalizace. Vzhledem k tomu, že jde o velmi frekventovanou cestu na nádraží Českých drah, zástupci města Hořovice žádají všechny, kdo tuto trasu využívají, aby počítali s časově náročnější obchůzkou ulicí U Nádraží jednak ze směru od Tyršovy, nebo ulicí Fügnerovou. Jak zástupci města Hořovice doplnili, další možností je využít pěší stezku z ulice Pod Nádražím kolem restaurace a Hotelu U parku. Za znesnadnění přístupu k nádraží ČD se zástupci města Hořovice omlouvají a děkují za pochopení.