„Měla by tu proběhnout výstavba v rozporu s územním plánem. Máme obavu o děti, protože tady nejsou chodníky. Silnice mají v některých místech jen tři metry a nejsou na takový provoz stavěné,“ uvedla Petra Illnerová, která na Závodí Na Cibulce žije už přes dvacet let. Ze souhlasu s developerským projektem přitom viní představitele Berouna.

Berounský místostarosta Michal Mišina rázně odmítl, že by za schválení stavby mohla radnice. „Odbor územního plánování a regionálního rozvoje spadá pod správu státu. Radnice mu nemá právo nic diktovat,“ vysvětlil místostarosta.

Požár stodoly s uskladněnými balíky sena v Libomyšli.
Oheň spálil balíky sena ve stodole v Libomyšli. Koně se podařilo včas zachránit

„Sám za sebe jsem se proti rozhodnutí odboru územního plánování a regionálního rozvoje odvolal ke Krajskému úřadu Středočeského kraje,“ řekl Mišina, který v lokalitě také žije.

Územní plán podle místostarosty stanoví, že bude-li chtít nějaký investor Na Cibulce stavět, musí nejdříve postavit silnici z Pražské ulice. Připomněl, že nyní jsou do lokality jen dvě přístupové cesty, jedna asfaltová vedoucí z Tylovy ulice, se dvěma pruhy širokými 2,75 metru a chodníkem, který se zužuje na 60 centimetrů, druhá cesta bez chodníku je široká čtyři metry.

Obavy o bezpečnost chodců

„Ani jedna z těchto cest nesplňuje parametry obslužných komunikací. Navíc silnice v lokalitě Na Cibulce je makadamová cesta potažená asfaltem. Co se s ní stane, až po ní bude jezdit těžká technika, nechci předjímat. Ale to je druhořadé, silnice se dá opravit. Zásadní je, že budou ohroženi obyvatelé lokality po bezpečnostní stránce kvůli absenci chodníků a šířce silnice tři metry. Nechci vidět, jak bude dítě skákat do křoví, až proti němu vyjede náklaďák,“ poznamenal Mišina.

Podle vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje v Berouně Dany Vilhelmové není rozhodnutí v rozporu s územním plánem, neboť nejde o rozvoj území.

Zvonař Michal Votruba z Myslkovic si odváží na renovaci 500 let starý zvon z kostela sv. Vavřince v Žebráku, kde byl 30 let uložen.
Do zvoničky v Borku se po třiceti letech vrátí zvon ze šestnáctého století

„Předložený záměr je navržen na pozemcích ve stávající zástavbě se zajištěním veřejné infrastruktury. Nejde tedy o rozvoj území, ale o stavební záměr v území stabilizovaném. Úřad územního plánování vzal v úvahu a vyhodnotil skutečnost, že realizací nových hlavních obslužných komunikací nedojde, ani nemůže dojít k dopravnímu odlehčení stávající komunikace v této části, neboť záměr je navržen ve slepé ulici. Proto byl záměr schválen,“ vysvětlila své stanovisko Vilhelmová.

Zatím bez stavebního povolení

„Územní plán počítá s rozsáhlou výstavbou v této lokalitě a bojíme se, že pokud se teď povolí sedm rodinných domů, budou požadovat povolení i další investoři. Jenže je nutné studii realizovat jako celek, aby bylo jasné, kolik bude potřeba infrastruktury, školek, škol a obchodů. A hlavně tu musí být řádná přístupová cesta,“ zdůraznil Mišina.

Podle jeho slov výstavba není povolena, protože žádost developera čeká na stavební povolení. To leží od vánočních svátků na Odboru výstavby v Berouně a vedení města se teprve nyní bude k projektu vyjadřovat jako každý jiný účastník stavebního řízení.