Stejně jako každá nově vznikající stavba, má i ta na nábřeží v Berouně v areálu někdejšího pivovaru svoje úskalí. Lidé žijící v těsném sousedství staveniště jsou znepokojeni nejen hlukem a pohybem těžké techniky, ale i tím, že výstavba přinesla změny, s nimiž původní plány údajně vůbec nepočítaly. Znepokojení obyvatelé, kteří jsou přesvědčeni, že zhotovující společnost domy staví až nebezpečně blízko řeky a z urbanistického hlediska není podle nich stavba převyšující okolní rodinné domy v místě vhodná, se obrátili se stížností na Berounský deník.
Lidé mají námitky
„Společnost Harmonie, která stavbu provádí, mění plány, jak potřebuje a podle našeho úsudku to není dobře. Nelíbí se nám, že nedodržují klid o víkendech. S prací začínají už v půl sedmé. Chceme si také odpočinout. Prachu a hluku už máme všichni pokrk,“ uvedl stěžovatel Václav Mayer. Jemu, stejně jako sousedu Petru Nedvědovi ale ze všeho nejvíce nejde na rozum to, že nová výstavba podle jejich mínění vzniká na hranici někdejšího zátopového území a luxusní domy bude od řeky oddělovat pouze protipovodňová stěna z gabionu.
„Když si vezmete mapu území, tak je to nyní zakreslené jinak, než tomu bývalo. Povodí Vltavy to zkrátka záměrně vykouslo z mapy jako záplavového území, aby se tam mohlo stavět. Domnívám se, že když přijde povodeň, zaplaví voda i ty nové domy,“ tvrdí zarytě Václav Mayer, jenž má vše zdokumentované na fotografiích z roku 2002. Podobný názor má i další soused Petr Nedvěd, u něhož obavy z vody umocnilo před časem i jednání s pojišťovnou. „Člověk už neví, čemu věřit. Když tu byl tehdy jakýsi odborník, tvrdil nám, že se při povodni jednalo o tisíciletou vodu. Při jednání s pojišťovnou jsem se ale dozvěděl, že kvůli možnému riziku by byla pojistka proti povodni neúměrně vysoká. Po čase jsem navštívil jiný ústav, a tam mě na základě nových povodňových plánů pojistili,“ řekl Petr Nedvěd.
Kraj argumentuje
My jsme vždycky byli proti tomu, aby se v záplavovém území stavělo. Starosta města i vedení společnosti Harmonie nás ujistili, že stavba je skutečně prováděna mimo území, kam sahala voda před šesti lety. Tato skutečnost navíc umožnila upřesnit plány záplavových území. Z tohoto důvodu došlo k jejich novému překreslení,“ uvedl mluvčí Středočeského krajského úřadu v Praze Martin Kupka. Jeho slova potvrdil nově také berounský starosta Jiří Besser, jenž zopakoval, že do míst, kde společnost Harmonie dnes staví, voda při záplavách vůbec nikdy nesahala.
Harmonie se brání
Společnost Harmonie, která svoji moderní výstavbu ve zmíněné lokalitě obhajuje s argumenty původních obyvatel v žádném případě nesouhlasí.
„Projekt je nyní plně ve vlastnictví naší společnosti, která koupila akcie od původního vlastníka.
Nachází se mimo stanovené záplavové území vodního toku Berounky dle vyjádření správce povodí a účastníka vodoprávního řízení, tato skutečnost je definována i ve sdělení o stanovení nového záplavového území vydaného Odborem životního prostředí a zemědělství při KU Středočeského kraje,“ uvedl Berounskému deníku generální ředitel společnosti Harmonie Group, a.s. Martin Klein.
Firma se jistí
Podle jeho slov navíc zmiňovaná opěrná zeď, budovaná v rámci projektu podél ulice Na Štulovně, neplní funkci protipovodňové bariéry, nýbrž je vytvořena z důvodu výškových rozdílů terénu.

„Abychom měli stoprocentní jistotu, tak v průběhu územního rozhodnutí a stavebního řízení stavební úřad přezkoumával a zohledňoval připomínky a námitky všech účastníků řízení, tedy i sousedů, kteří měli právo se k projektu vyjádřit. Ten splňuje veškeré zákonné normy a na jeho realizaci bylo vydáno řádné územní rozhodnutí a stavební povolení,“ doplnil ředitel Martin Klein.

Úskalí si uvědomují
„K výstavbě přistupujeme s plnou zodpovědností. I přesto, že práce uskutečňujeme v zákonem daných časech, přesto, že v obdobích sucha provádíme kropení s cílem zamezení prašnosti a provádíme očistu okolí předně komunikací, může docházet u nejbližších sousedů k negativním dopadům na kvalitu bydlení, za což se omlouváme,“ dodal Klein. Stejně tak věří, že výsledek projektu spojený s vytvořením klidové zóny pro bydlení a odpočinek, zhodnotí lokalitu a tedy i zvýší hodnoty okolních nemovitostí. „To by mělo místním obyvatelům vykompenzovat jistá omezení, která jsou se stavbou z její podstaty spojena,“ uzavřel Martin Klein.