Na úvod slavnosti dostal slovo dvojministr Karel Havlíček, který zastupoval resort dopravy. „Jde o další nesmírně důležitou dokončenou stavbu, která spojuje Beroun a Králův Dvůr. Projekt trval pět let za participace Evropské unie. Velké dík patří všem, kteří se na projektu spolupodíleli a kteří v době koronaviru vše dobře zvládali, včetně Správy železnic, jež v posledních letech jede v nebývalém tempu,“ uvedl Havlíček.

Na stavbě se finančně podíle fond Nástroje pro propojení Evropy. V této souvislosti vystoupila i vedoucí zastoupení Evropské komise v Česku Dana Kovaříková. „Evropská unie financovala projekt ze tří čtvrtin, konkrétně se jednalo o částku 55 milionů eur, což zhruba odpovídá 1,4 miliardě korun. Peníze šly z Nástroje pro propojení Evropy, který je zaměřen na něco, co navzdory četným investicím do dopravy chybí. Tím jsou projekty, které mají celoevropský přesah a propojí jednotlivé země mezi sebou. Krom toho, že z tratě budou mít užitek lokální cestující, ta je také součástí širšího koridoru. A sice Praha-Beroun-Plzeň, která dále bude pokračovat do Norimberku či Mnichova,“ řekla Kovaříková.

Slova se ujal i generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, který kromě jiného ve spojitosti s dopravou mezi Berounem a Prahou připomněl plánovaný tunel. „Většina zde byla již řečena. Rád bych tedy dodal, aby jednou na této adrese vyústil i již mnohokrát avízovaný tunel, který bude bezpochyby velkou výzvou k úspěšné realizaci přímého spojení mezi Smíchovem a Berounem,“ uvedl Svoboda s přáním, aby se skutečně podařilo vyladit napojení německé strany, které podle jeho slov stále „není to pravé ořechové“.

Starostka Berouna Soňa Chalupová se na událost přišla podívat i přes zranění kolena. Za obě města ale pro její indispozici promluvil místostarosta Králova Dvora a senátor Jiří Oberfalzer.

„Mohu potvrdit, že z rekonstrukce, která tak významně zvýší kulturnost cestování, máme obrovskou radost. S dědictvím, které jsme na dráze přebrali, jde tak obecně o veliký úkol. Železnice je příjemnější a pohodlnější způsob a stačí pouze zlepšit prostředí. Za občany, kteří mne v této souvislosti často kontaktují, chci podotknout, že se lidé hlavně těší, až bude tato trať průjezdná až do Prahy, protože v úseku Radotín - Chuchle stále vznikají značná zpoždění. Čili až bude trať hotová celá, tak to bude báječný způsob jak se dostat do centra Prahy,“ uvedl místostarosta.

Tří etapová stavba byla zahájena v roce 2016. Během první etapy se zrekonstruovalo osobního nádraží v Berouně, kdy se postavily nový podchod, nástupiště a přístřešky. Lidem se zhoršenou mobilitou ulehčují přístup výtahy. Druhá etapa, která byla zahájena v roce 2019, zahrnula rekonstrukci kolejiště a stávající zastávky v Králově Dvoře. Zdejší původní výpravní budova zmizela, zastávka má nová nástupiště a přístup zajišťuje bezbariérový podchod.

Třetí etapa, která obsahovala úsek mezi seřaďovacím nádražím v Berouně a zastávkou Králův Dvůr, byla zahájena v březnu minulého roku a dokončena letos na jaře. Zadavatelem stavby byla Správa železnic a zhotovitelem společnost Eurovia CS jako vedoucí účastník, dále pak společnosti GJW Praha, Subterra a OHL ŽS.

Na závěr tak promluvil ředitel Oblasti Železniční stavby a mosty Eurovia CS Miroslav Trnka. „Děkuji Správě železnic jako investorovi za svěřenou zakázku, kdy jsme mohli být součástí této nádherné stavby, a věřím, že jsme ji odevzdali v odpovídající kvalitě. Poděkování patří i partnerům ve sdružení a samozřejmě cestujícím a místním samosprávám za trpělivost, kterou museli během realizace vynaložit,“ uzavřel Trnka.

V rámci optimalizace dojde ke zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h, k modernizaci zabezpečovacího zařízení a úpravám, které umožní rychlejší průjezd vozidel s naklápěcí technikou. Projekt dále zahrnul instalaci sdělovacího a informačního zařízení a rekonstrukci trakčního vedení. Poslední částí prací jsou v současnosti probíhající úpravy výpravní budovy v Berouně a výstavba nového technologického objektu, které mají být dokončeny příští rok.