„V jiném případě by musel zhotovitel uhradit městu smluvní pokutu ve výši dvě stě tisíc korun za každý den zpoždění," upozornil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Stavební práce zasáhnou během letních prázdnin také do silnice v Plzeňské ulici. Řidiči se tak musí připravit na častá dopravní omezení, která výstavbu kanalizace budou provázet.

„Komunikace Plzeňská bude ale vždy průjezdná jedním směrem a budou zde nainstalovány semafory. Bohužel i v tomto směru musí řidiči počítat s případnými kolonami," poznamenal k dopravním omezením starosta Králova Dvora.

Stavební práce budou v Plzeňské ulici probíhat po stometrových úsecích.
„Město výstavbu kanalizace naplánovalo na letní prázdniny. Spousta lidí bude mít dovolenou, tak doufám, že kolony, na které v Plzeňské ulici narazím, nebudou dlouhé," myslí si Jitka Červenková. Město také počítá s tím, že většina řidičů má dálniční známku, a tak se může dopravnímu omezení vyhnout jízdou po dálnici D5.

Kromě dopravních omezení bude výstavbu kanalizace v Levíně provázet také čilý pracovní ruch. Je možné, že v době dovolených a letních prázdnin to může někomu vadit. Stavební práce totiž nebudou probíhat jen ve všedních dnech, ale i o víkendech.

„Všechny lidi moc prosíme o trpělivost, jelikož se kanalizace v Levíně bude stavět i o víkendech. Výstavba bude průběžně kontrolována, ovšem je třeba počítat s případným nepořádkem a hlukem. Proto vás žádáme o shovívavost," apeluje na obyvatele starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Pro všechny nemovitosti uvedené v projektu platí bezplatné napojení na kanalizaci a přivedení přípojky na hranici jejich pozemku. Další náklady spojené s připojením na kanalizaci si vlastníci pozemků hradí sami. Náklady na připojení nemovitostí, které nejsou zahrnuty v projektu, se město pokusí zajistit jako uznatelný náklad a v současné době starosta města již jedná na fondu o případném zahrnutí do projektu.