Jak potvrdili zástupci odboru technického a dopravního Městského úřadu Hořovice, dodavatel dohodnutý termín ukončení vnitřních prací dodržel, a to s tím, že byl ponechaný i prostor pro úklid. Je třeba doladit jen drobné úpravy, které nezasáhnou do režimu školy.

Projekt Zateplení objektů 1. základní školy v Hořovicích včetně výměny oken – pavilony 1, 2, 4, 5, 6 je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory je úspora energie. Celkové uznatelné náklady jsou 19,5 milionu korun, evropská dotace činí 16,6 milionu korun, dotace Státního fondu životního prostředí pak 976,8 tisíc korun.