Stavaři se však do města vrátí i letos. Některé práce se totiž dokončí až v jarních měsících. Podle zástupců společnosti Metrostav, která stavbu protipovodňových opatření v Hořovicích provádí, stojí za zdržením pozdní vydání povolení k odchytu raků a ryb.

„Staveniště bylo sice předáno na podzim roku 2011, ale práce nemohly být zahájeny. Biologický průzkum totiž potvrdil výskyt vodních živočichů. Nutný dodatek k biologickému průzkumu raků byl vydán na začátku roku 2012. Teprve na základě tohoto dodatku mohlo být vydáno povolení k odchytu raků a odlovu ryb," upřesnil za Metrostav Rostislav Jurka a doplnil, že z těchto důvodů na žádost investora, kterým je Povodí Vltavy, byl odlov odložen na jaro loňského roku. S tím došlo v jarních měsících k přerušení prací a práce v samotném korytě potoka mohly být zahájeny až následně po odborném odlovu a odchytu živočichů.

Stavební stroje se do koryta Červeného potoka vrátí podle klimatických možností. Budou se muset dokončit nejen kamenné obklady nábřežních zdí, ale například také bezpečnostní přeliv u bývalého mlýnského náhonu. Na jarní měsíce jsou také naplánované práce spojené s úpravou asfaltových povrchů, terénními úpravami a výsadbou zeleně.

Na základě dodatku ke smlouvě, který byl podepsán 30. října loňského roku, se termín dokončení posunul na konec dubna 2013. Podle zástupců Metrostavu sice došlo k posunutí dokončení stavby, ale naopak nedošlo ke zbytečnému zásahu do přírodního prostředí.