V Litni se učitelé připojili ke stávce třetí vyučovací hodinu, jinak se normálně vyučovalo.

Třída 8. B měla mít v tu dobu český jazyk, debatovalo se ale o stávce. A do toho vonělo vánoční cukroví.

V základní škole v Litni se stávkovalo jen jednu vyučovací hodinu | Video: Hájíčková Jana

„Předchozí hodinu měla třída pracovní činnosti, kde pekla linecké cukroví, ale nestihla to. Domluvily jsme se s paní učitelkou na pracovní činnosti Lucií Mandovou, že děti cukroví dokončí a já jim při tom budu povídat o stávce,“ řekla Deníku učitelka Hana Havelková.

Nejdříve se dětí zeptala, zda vědí, proč se stávkuje. Připomněla, že žijeme v demokratické zemi, kde lze vyjadřovat názory i stávkou. Děti správně odpovídaly, že nesmí stávkovat lékaři na urgentních příjmech, policie nebo hasiči, protože by mohli ohrozit zdraví lidí.

Děti se do debaty aktivně zapojily. „Které povolání by nikomu nevadilo, kdyby stávkovalo?“ ptala se učitelka. „Bankovní poradce, truhlář,“ vykřikovali žáci. „A ve které evropské zemi se nejvíce stávkuje?“ zněla další z otázek. „Ve Francii,“ hlásil se Ctirad. „Jaké povolání, kdyby stávkovalo, by vám nejvíce vadilo?“ Děvčata odpovídala: „Prodavači. Popeláři!“ A dostala pochvalu, protože nevyvážený odpad by mohl být velkým problémem.

Učitelka rovněž vysvětlila, jaké druhy protestů existují a u demonstrací zmínila i protest 3. června 1989 v Číně na náměstí Nebeského klidu, kdy najely tanky do demonstrujících lidí, střílelo se a zemřelo tam okolo tří set lidí.

Během hodiny se ukázalo, že osmáci nedokážou dělat dokonale dvě věci najednou a při naslouchání výkladu jim slepování lineckého cukroví moc nejde. Učitelka je tedy nejdříve nechala sladké dílo dokončit a až pak pokračovala debata.