Asfaltového zpevnění se dočkal zhruba tři sta metrů dlouhý úsek vedoucí vedle silnice od Berouna do Tetína. Součástí prací bylo i zklidnění dopravy při vjezdu do obce. „Jde o jakousi bezpečnější vjezdovou bránu, která donutí auta při vjetí do obce zpomalit. Stavba souvisí právě i s úpravami Stezky svaté Ludmily,“ uvedl Vojtěch Hrdlička, předseda pracovní skupiny pro vnější vztahy.

V těchto místech je nově opravená část stezky svedena na silnici obce. Nachází se zde zpomalovací ostrůvek, který zajistí bezpečnější křížení silnice.

Další část úprav směřovaly na poměrně kopcovitý úsek, který navazuje na berounskou městkou část Zavadilka u cvičiště psů. „Jednalo se o jakýsi nejhorší část,“ řekl Hrdlička.

„Šlo zde o obnovu původní cesty, která byla vegetací postupně vytlačena do vedlejšího pole,“ doplnil místostarosta Berouna Michal Mišina s tím, že práci zajistily tetínské technické služby a Beroun obnovu zafinancoval.