Žádost je k dispozici na webu města, kde si ji lidé mohou stáhnout, případně na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Pokud se ale někdo chystá žádost podat, musí splňovat několik podmínek: musí mít ve výchově dítě, které je žákem třetí až deváté třídy základní školy, případně odpovídajícího ročníku gymnázia, současně musí mít trvalé bydliště na území města Beroun. Dále musí být žadateli přiznána dávka státní sociální podpory.

„Přídavek na dítě, kdy dávku pobírá v kalendářním roce, ve kterém žádá o stipendium; popřípadě mu v uplynulém půl roce byla přiznána jiná dávka státní sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi - rodina je nízkopříjmová,“ uvedlo vedení města.

Posledním předpokladem pro získání stipendia je pak souhlas s finanční spoluúčastí na podporované zájmové aktivitě svého dítěte; tedy ve výši 10 procent úhrady poplatku na dítě organizaci.

Čas na podání žádosti ještě je. „Žádosti přijímá odbor sociálních věcí a zdravotnictví do 30. listopadu 2019,“ uvedli představitelé města.