Základní školu Karla Čapka v Berouně a základní školy v Králově Dvoře včera navštívila prezidentka Hnutí na vlastních nohou StonožkaBěla Gran Jensen. Cílem její návštěvy bylo utužení vztahů mezi Stonožkou a školami. Společně s Bělou Gran Jensen zavítal mezi školáky i senátor Jiří Oberfalzer.

Základní škola Karla Čapka v Berouně, kterou prezidentka navštívila jako první, s hnutím spolupracuje už sedmnáct let. „Každoročně posíláme tomuto hnutí přímo paní Jensenové do Osla kolem dvaceti až třiceti vánočních přání, která se v Norsku prodávají. Vždy vybíráme ta nejlepší. Za ně se pak kupují různá zdravotnická zařízení,“ uvedla koordinátorka Stonožky ze Základní školy Karla Čapka v Berouně Jana Pikartová. Úspěchy a výsledky vzájemné spolupráce připomínají žákům školy nástěnky na hlavní chodbě. Jsou na nich vyvěšeny i diplomy, které škola za spolupráci s ní získala.

Se Stonožkou už dlouhou dobu spolupracuje či spolupracovala většina základních škol na Berounsku a Hořovicku. „Už dlouhou dobu velmi dobře spolupracujeme například se školou v Hudlicích či v Počaplech v Králově Dvoře. S těmi, které naši spolupráci přerušily, bych ji velmi ráda opět navázala. Proto jsem také přijela do Středočeského kraje,“ upozornila Běla Gran Jensen. A jak Stonožka vznikla?

Běla Gran Jensen strávila dlouhé roky v emigraci a když v roce 1990 zavítala do České republiky chtěla pomoci českému zdravotnictví. Protože měla několik přátel mezi učiteli, zrodil se zajímavý nápad. „České děti namalovaly vánoční pozdravy, které jsem se se svými přáteli v Norsku pokusila prodat. Výtěžek celé akce šel na nákup zdravotnické techniky do jedné pražské nemocnice,“ informovala o začátních hnutí v České republice Běla Gran Jensen.

Peníze pomáhají zemím ve válce

Finanční prostředky plynuly ze Stonožky i do berounské nemocnice, kterou nyní od Středočeského kraje kupuje za dvacet milionů korun soukromá firma. Na pomoc berounské nemocnici založila Stonožka v roce 2001 konto. Všechny finančí prostředky, které na něj přišly, putovaly na dětské oddělení. „V současné době se finanční prostředky, které naše hnutí vydělá, posílají do zemí, kde je válka a kde strádají děti. Z našich peněz se zde vybavují školy a dětem kupují pomůcky. Spolupracujeme i s Armádou České republiky,“ vysvětlila Běla Gran Jensen.