Z Palackého náměstí jsme společně se strážníky Městské policie Hořovice vyjeli v 10 hodin, první zastávka byla v ulici U Nemocnice.

U Nemocnice
Dlouholetým problémem je zde parkování. Lidé postaví své vozy velmi často na místa, kde je to zakázané. Blokují tím průjezd autobusům, přitom mají nedaleko parkoviště 
U Sluneční brány. Těm lidem, kteří mají potíže s pohybem, strážníci doporučují, aby požádali na vrátnici nemocnice 
o vjezd do areálu. Při naší zastávce na tuto možnost upozornili jednoho muže, který nenašel volné parkovací místo pro invalidy.

Sídliště Višňovka
Přibližně o tři sta metrů dál narazili strážníci na další vůz, který byl špatně zaparkovaný, a to přímo na chodníku. „Na chodník se už nevejde maminka s kočárkem, ani zdravotně postižený na vozíku,“ upozornil strážník.

Hradební
V této ulici se situace opakovala. Na chodníku neparkovalo jedno auto, ale hned dvě. Podle strážníků zde řidiči často parkují i ve zúženém úseku.

Palacké náměstí
Na žluté čáře v dolní části náměstí parkoval jeden řidič. „Stál jsem zde pouze deset minut, už odjíždím,“ prohlásil muž v dodávce a opravdu odjel. Pokutu nedostal, příště to už může dopadnout ale jinak.

Autobusové nádraží
„Už dnes ráno jsme zjistili, že je rozbitá skleněná výplň u autobusové zastávky. Poškozeným v tomto případě je město Hořovice a způsobená škoda překročila hranici pět tisíc korun. To již není v naší kompetenci dále řešit, proto jsme provedli dokumentaci a celou věc jsme jako podezření z přečinu poškození cizí věci oznámili Policii ČR,“ vysvětlil strážník. Lidé se dopouští přestupku i tím, že kouří v prostorách autobusové zastávky. I je strážníci prozatím jen upozorňují.

Večerka
Kousek nad autobusovými zastávkami se případ vandalismu mění. Častými hosty prodejny potravin jsou bezdomovci, jejichž oblíbeným zbožím není nic jiného než alkohol. Ten pak popíjejí na veřejnosti. Jakmile ale dva z nich zahlédli služební vůz hořovické městské policie a fotoaparát Berounského deníku, 
z místa se rychle vytratili.

Ulice Fügnerova
Ujeli jsme delší vzdálenost 
z autobusového nádraží až do ulice Fügnerova. Zde strážníci opět připomínají problém dopravní. Lidé zde často ignorují zákaz vjezdu, který je povolený pouze autobusům a dopravní obsluze.

Vlakové nádraží
Pozitivní zjištění u vlakového nádraží je to, že řidiči dodržují doporučené stání na parkovišti, které se nachází podél ulice U Nádraží. Podle zkušeností ale často parkovali na žlutých čarách, v místě před pokladnou. V pondělí dopoledne na žluté čáry u vlakového nádraží ale svůj vůz nikdo nepostavil. Podle strážníků se zde situace zlepšuje.

Palacké náměstí
Vracíme se na horní část Palackého náměstí. Strážník přibrzdí služební vůz u ženy, která vyjížděla z parkovacího místa a zároveň telefonovala. Strážníci ji na přestupek upozornili a vše vyřešili domluvou. Příště může ale žena dostat pokutu.

Slavíkova ulice
Za okamžik se dostáváme do vedlejší obytné zóny a narážíme na už starý známý problém s parkováním. I zde řidiči parkují na místech, kde to není dovolené. Ne jeden, ne dva, je jich hned sedm v řadě. Podle strážníků by zde mohlo pomoci řešení, při kterém by byla vyhrazena místa pro obyvatelé této lokality. Lidé by si navíc měli uvědomit, že špatným parkování ve všech částech města komplikují průjezd hasičům.

Za úřadem
Opět přecházíme jen pár kroků a dostáváme se z obytné zóny za budovu finančního úřadu, kde se v předchozích týdnech srocovala mládež na rampě. V pondělí pár minut před půl jedenáctou byla prázdná a bez odpadků. Nedopalky a nedopité lahve zde byly ale častým nevítaným zátiším.

Je minuta před půl jedenáctou. Loučím se se strážníky, kteří se vrací ke špatně zaparkovaným vozům a budou tyto případy dále řešit. Ještě že přesuny po městě zvládají za tak krátkou dobu. Na případy špatného parkování je totiž upozorňují i samotní obyvatelé města.

To potvrzuje velitelka Městské policie Alena Beierová. Znovu upozorňuje na problém, který už zmiňovali strážníci v terénu. „V centru lidé popíjí, a to i nezletilí. Mohla by pomoci vyhláška, která by omezila požívání alkoholu na náměstí a na dalších kritických místech,“ říká velitelka.

Hořovičtí strážníci se zaměřují i na prevenci, u místní základní školy v Komenského ulici dohlíží na bezpečnost 
u přechodů pro chodce. Dalšími tématy je dohled nad veřejným pořádkem či občanských soužitím. Nyní začne ve městě platit vyhláška omezující hazard. Městská policie tak může zasáhnout v případě, kdyby herny nedodržely stanovený konec provozní doby.

Muži a ženy od městské policie musí být připraveni i na kritické okamžiky. Tak jako jeden z hořovických strážníků, který kritickou situaci zažil na vlastní kůži, když ho pokousal pes při kontrole osoby.

Hořovičtí strážníci často spolupracují se státní policií. To podle velitelky hořovické městské policie Aleny Beierové patří mezi klady práce, do které se nyní ve městě strážníci pustili.