Na jejich posledním zasedání zástupci ČSSD vyzvali radní, aby připravili podklady pro zřízení městské policie.
Proto se starosta Hořovic Ondřej Vaculík vydal do měst, kde městskou policii již mají. Sbíral zde informace o počtu strážníků i ročních nákladech. „Setkali jsme se s veliteli městské policie v Berouně, Dobříši a v Mníšku pod Brdy. Poslední dvě jmenovaná místa jsou velikostí podobná našemu městu," konstatoval starosta Hořovic.

Starosta Ondřej Vaculík už dnes večer předloží zastupitelstvu zprávu, ze které bude patrné, co má městská policie v různých místech na starost a jaká je její účinnost. „Zaměřili jsme se také na to, zda je ve městech veřejný pořádek a dopravní kázeň na lepší úrovni než v Hořovicích," prohlásil starosta.

Hořovičtí předpokládají, že strážníci by pouhou přítomností odradili vandaly od ničení dopravních značek a rozbíjení výloh. „Po každé akci, která je pro mládež, máme půlku města zdemolovanou," upozornil Ondřej Vaculík. Podle něj by hořovickou městskou policii mohlo zastupovat sedm až osm strážníků.

Hořovičtí také musí počítat s tím, že na jednoho strážníka budou muset vynaložit pět set tisíc korun ročně. Zásadní jsou také náklady na pořízení. Patří sem například vybavení, školení i auto. „Chceme předložit zprávu, aby se zastupitelé i veřejnost dozvěděli, v jakém režimu, jaké jsou ekonomické podmínky," uzavřel starosta Hořovic. Hořovičtí zastupitelé dnes večer obdrží zásadní informace k tomu, aby si do dalšího veřejného zasedání mohli rozmyslet, zda pro zřízení městské policie zvednou ruku.